CJ Hunedoara continuă investițiile la Spitalul Județean de Urgență Deva

Î n ședința de vineri a Consiliului Județean Hunedoara a fost aprobat protocolul de predare-primire a
obiectivului de investiții ”Amenajare spații R.M.N la Spitalul Județean de Urgență Deva”. Valoarea acestei investiții depășește 410 mii de lei.

În acest sens între cele două instituții a fost încheiat protocolul cu nr. 24948/18217/20.09.2022. Prin realizarea
acestei investiții se v-a crește nivelul actului medical prin asigurarea unor investigații
radiologice cu echipamente RMN de înaltă performanță.
”Prin adresa nr. 3915/2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara cu nr. 2663/2022 , Spitalul Județean de Urgență Deva a înaintat Consiliului Județean Hunedoara documente aferente lucrărilor de investiții „Amenajare spații R.M.N. la Spitalul Județean de Urgență Deva”. În acest sens, între Spitalul Județean de Urgență Deva și Județul Hunedora prin Consiliul Județean Hunedoara s-a încheiat Protocolul de predare-primire nr. 24948/18217/20.09.2022 privind predarea — privirea investiției:”Amenajare spații R.M.N. la Spitalul Județean de Urgență Deva”. Prin realizarea acestei investiții, se crește semnificativ nivelul actului medical, prin asigurarea unor investigații radiologice cu echipamente RMN de înaltă performanță. Având în vedere cele prezentate, considerăm necesară și oportună întocmirea unui proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare — primire a investiției „Amenajare spații R.M.N. la Spitalul Județean de Urgență Deva””, arată proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Hunedoara.
Consiliul Județean Hunedoara a efectuat o serie de investiții pe parcursul anilor în sistemul medical al instituțiilor din subordine.
Monika BACIU