CJ Hunedoara alocă bani pentru Valea Jiului

C J Hunedoara va utiliza excedentul bugetar aferent anului trecut pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

În acest sens a fost adoptat proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021.
Suma de 12.501,63 mii lei va fi folosită ca sursă de finanțare pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2021.
Astfel, suma menționată va fi utilizată pentru continuarea implementării proiectului ”Reabilitarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie” – 373,90 mii lei,; pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii județene afectată ca urmare a calamităților produse în anul 2020 – 6.058,50 mii lei; pentru refacerea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului în urma inundațiilor produse în luna iunie-iulie 2020 – 2.064,04 mii lei;
pentru continuarea imple­mentării proiectului ”Modernizare culoar Trafic Mureș Nord- DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – Sârbi – DN 7 (Ilia) – 73.00 mii lei; pentru continuarea impelemtării proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050-22+791” – 3.932,19 mii lei.
Cosmin BACIU