CJ Hunedoara a semnat contractul pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

A fost semnat contractul de finanțare privind „Sprijinul pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”,
derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

La nivelul județului Hunedoara sunt necesare investiții
complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor existent, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor în condiții de management eficient al resurselor, care să asigure creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ.
Proiectul are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare, în vederea obținerii finanțării
proiectului ce vizează completarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara.
Perioada de implementare a Proiectului este până la data de 30.10.2023 și are o valoare totală de 7.148.630,98 lei. Contribuția proprie a Consiliului Județean Hunedoara se ridică la 142.972,61 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.