CJ Hunedoara a repartizat cota de 6% din impozitul pe venit

CJ Hunedoara a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Astfel, suma de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 a fost repartizată unităților administrative din județ.
La nivelul municipiilor, s-a repartizat suma de 6,3 milioane de lei, cea mai mare sumă revenindu-i municipiului Brad, și anume 1,2 milioane de lei.
Municipiilor Deva, Petroșani și Lupeni le revine câte un milion de lei. 900.000 de lei este suma repartizată municipiului Vulcan, iar câte 600.000 de lei primesc municipiile Hunedoara și Orăștie.
6.550.000 de lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022 au fost repartizate primăriilor de orașe. astfel, cea mai mare sumă ajunge la Uricani și anume 1,4 milioane de lei. Câte un milion de lei vor primi orașele Călan și Hațeg. Aninoasa și Geoagiu primesc câte 900.000 de lei fiecare, iar 850.000 de lei îi revine orașului Petrila și 500.000 de lei îi revine orașului Simeria.
La nivelul comunelor vor ajunge 20.144.000 de lei.
Monika BACIU