CJ Hunedoara a atribuit contractul de asistență tehnică pentru Ulpia Traiana Sarmizegetusa

D upă mai multe încercări, CJ Hunedoara a reușit să atribuie contractul de servicii proiectare (D.T.A.C., D.T.O.E., PT), asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”.

677.450 de lei este valoarea contractului. Acesta a fost adjudecat de Institutul Național al Patrimoniului, Profesional Construct Proiectare, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan și Arhiline Studio.

Potrivit portalului de licitații publice, în data de 22 februarie 2021 a fost atribuit contractul de servicii. Etapa I a contractului cuprinde actualizarea expertizei tehnice, în etapa a II-a vor fi elaborate documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor conform

certificatului de

urbanism, a Documentației

Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.), a Documentației Tehnice pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E.) și verificarea documentațiilor tehnice pentru cerințele

stabilite de lege, de către verificatorii de proiecte atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Culturii.

Etapa a III-a a contractului prevede elaborarea Proiectului Tehnic de execuție, inclusiv a

caietelor de sarcini și a detaliilor de execuție. De asemenea, contractul prevede acordarea de asistență tehnică de către proiectant pe toată perioada execuției lucrărilor, până la recepția finală. Pentru cele trei etape,

termenul de realizare prevăzut în contract este de 5 luni și jumătate.

Monika BACIU