Cinematograful din Lupeni – un an de la pornirea lucrărilor

S ala de spectacole aproape conturată și lucrări aproape gata. Asta a găsit primarul Lucian Resmeriță la ultima vizită pe șantierul viitorului
cinematograf de la Lupeni.

Lucrările au avansat în ultima vreme și deja se poate vorbi despre Lupeni că, în scurt timp, va avea Cinematograful „Cultural” la cel mai înalt nivel posibil la caest moment.
Reabilitarea Cinematografului ”Cultural” și redarea acestuia în circuitul cultural constituie unul din obiectivele asumate de
primarul municipiului Lupeni, iar acesta spune că, odată cu repunerea în circuit a acestui obiectiv și, desigur, odată cu
eliminarea constrângerilor impuse de pandemie, noul cinematograf va constitui încă un obiectiv de maximă importantă pentru
derularea programului ”Lupeni-Capitală Culturală”
Investițiile în reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea Cinematografului ”Cultural” din municipiul Lupeni au fost
începute acum un an, în baza unui proiect depus de Primăria municipiului Lupeni la Compania Națională pentru Investiții. CNI asigură, de altfel, și cea mai mare parte a fondurilor necesare pentru executarea acestei lucrări, dar și Primăria și Consiliul local al municipiului Lupeni are partea
sa de contribuție, acesteia
revenindu-i finanțarea cheltuielilor de racordare la utilități a Cinematografului și, mai apoi, cele de întreținere și exploatare a acestuia. Pentru implementarea acestui proiect de investiții sunt alocate fonduri în sumă de
aproximativ 7 milioane de lei.
Diana Mitrache