Cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani lucrează la un ghid de bune practici de respectat în spitalele din România pentru prevenirea incendiilor

În lumina ultimelor evenimente nefericite din cadrul secțiilor de ATI ale spitalelor din țară, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a solicitat o colaborare cu INCD INSEMEX Petroșani cu privire la diminuarea riscului de apariție a incendiilor și exploziilor.
Potrivit reprezentanților INCD INSEMEX Petroșani, Ca urmare a pandemiei cu SARS COV-2 care impune oxigenoterapia cu volume mari, fapt care creste riscul apariției incendiilor și exploziilor, INCD INSEMEX Petroșani lucrează la definirea unui ghid de bune practici cu recomandări minime obligatorii care vor putea fi implementate rapid de către unitățile sanitare.
Recomandările propuse urmează a fi transmise de către ANMCS unităților sanitare iar implementarea acestora va fi verificată prin sondaj si prin vizite de monitorizare în unitățile sanitare, de către echipe formate din reprezentanți ANMCS și experți desemnați de către INCD INSEMEX.
Având în vedere caracterul de urgență al recomandărilor minimale solicitate pentru prima etapă, INCD INSEMEX se angajează ca elaborarea și transmiterea acestora să se facă până la data de 5 februarie 2021, cu înțelegerea faptului că acestea nu pot avea un caracter exhaustiv, urmând a fi dezvoltate și completate într-o etapă ulterioară în cadrul ghidului de bune practici.