Centrele de plasament din judet ar putea beneficia de fonduri

Centrele de plasament din judetul Hunedoara ar putea beneficia de finantãri europene.  Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), în  calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte nr. 2 din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate si sociale”, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup  vulnerabil – copii.
Alocarea financiarã nationalã este de 78,78 mil. euro, din care 55,15 reprezintã contributia FEDR si 23,63  contrapartida nationalã. Finantarea proiectelor în cadrul actualului apel de proiecte se va face în ordinea depunerii acestora, doar dupã parcurgerea etapelor de evaluare, selectie si contractare din primul apel si în limita sumelor ce rãmân disponibile.
La nivelul judetului Hunedoara au fost identificate patru astfel de centre, fiind vorba de Centrul de Plasament Lupeni, Centrul de Plasament Brad, Casa familialã pentru copilul cu dizabilitãti Hunedoara si Centrul specializat pentru copii cu dizabilitãti Hunedoara.  Infrastructura de servicii sociale fãrã componentã rezidentialã se referã la centrele de zi pentru copii si la centrele de zi pentru consiliere si sprijin pentru pãrinti si copii. Având în vedere obiectivul de  sprijinire a dezinstitutionalizãrii, se vor finanta centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât  pentru copii care pãrãsesc centrele rezidentiale, ca urmare a dezinstitutionalizãrii, cât si pentru copii aflati în situatii de risc de separare de familie din comunitate. Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, la nivel national, bazat pe principiul „primul venit, primul servit”. Cererile de finantare pot fi depuse în perioada 01.03.2019 – 01.07.2019. Valoarea minimã  eligibilã a unui proiect este de 200.000 euro, iar  valoarea maximã eligibilã este de 1.000.000 euro.
Monika BACIU