Centralele termice ale Spitalului Lupeni vor fi reparate

Centralele termice ale Spitalului municipal din Lupeni vor fi reparate. Reprezentantii unitãtii medicale pun la dispozitie între 319.560 si 639.120 de lei pentru servicii de întretinere, reparatii si exploatare centrale termice.
“Buna functionare, întretinere precum si pentru interventii în caz de defectiuni accidentale, furnizorul de astfel de servicii trebuie sã asigure personal calificat pentru întretinerea instalatiilor de  alimentare cu energie electricã (electricieni),  instalatii sanitare (instalatori), precum si personal pentru întretinere si reparare tâmplãrie (tâmplar),  igienizare spital (zugrav, vopsitor ) precum si curãtenie în curtea  spitalului (muncitori necalificati), întretinerea retelei de termoficare, exploatarea cazanelor pe  gaz (fochisti)”, aratã documentatia.  Perioada previzionatã de  serviciile ce vor fi prestate în baza contractelor este începând cu 01.01.2020si se deruleazã pe o perioadã de 24 de luni.
Cosmin BACIU