CEH vrea sã economiseascã energie prin diminuarea costurilor

Complexul Energetic Hunedoara a comandat un audit energetic pe întregul contur Grup nr.4 de 150 MW din S.E.Paroseni si instalatia de termoficare a Vãii Jiului. Sistemul de termoficare supradimensionat si învechit conduce la pierderi de energie si pierderi financiare. 85.000 de lei alocã societatea pentru întocmirea studiului energetic ce constã în întocmirea documentatiei tehnice necesare pentru determinarea modalitãtilor în care energia este utilizatã în conturul energetic Gr.4 de 150 MW si instalatia de termoficare Valea Jiului, precum si identificarea unor alternative pentru diminuarea costurilor prin identificarea posibilitãtilor de economisire a energiei.
Scopul lucrãrii este “determinarea modalitãtilor în care energia utilizatã în conturul energetic Grup nr. 4 de 150 MW din SE Paroseni si instalatia de termoficare a Vãii Jiului, este necesarã pentru a obtine un raport de analizã cu principalele caracteristici energetice ce atestã performanta energeticã actualã a instalatiei auditate, prezentarea detaliatã a pachetelor de mãsuri propuse pentru modernizarea energeticã si perioada de amortizare a investitiei propuse”

Lucrarea va fi realizatã în douã pãrti: audit energetic pe întregul contur cu mãsurãtori termotehnice la ansamblul cazan turbinã generator; audit energetic pentru instalatia de termoficare a Vãii Jiului, cu determinarea eficientei si a consumurilor specifice de  combustibil pentru producerea energiei electrice si termice.
“Instalatia de termoficare a Vãii Jiului a fost proiectatã si realizatã pentru alimentarea cu cãldurã a locuintelor, agentilor economici si a dotãrilor social- culturale din orasele Vãii Jiului, respectiv Petrosani, Vulcan si Lupeni, printr-un  sistem centralizat de alimentare cu apã fierbinte având ca sursã unicã CET Paroseni”, aratã CEH.  Numãrul total de puncte termice ce erau alimentate din retele primare sunt 82, din care 64 puncte  termice apartin  distribuitorilor, alimentând 35.268 apartamente conventionale, iar 20 de puncte termice apartin agentilor economici. Între timp, numãrul abonatilor s-a diminuat drastic.  “Livrarea agentului termic din SC Electrocentrale Paroseni la consumatorii urbani si industriali din orasele Vãii Jiului a fost conceput a se realiza în mod continuu odatã cu producerea energiei electrice în cogenerare din instalatiile centralei. Instalatia de termoficare a Vãii JIului a fost dimensionatã tinând cont de perspectivele de dezvoltare din anii 80 pentru o capacitate de 250 Gcal/h iar în prezent sarcina  maximã atinsã în iarna 2017-2018 a fost de 40Gcal/h”, aratã  documentatia.  O serie de probleme au dus la debransarea abonatilor de la sistemul centralizat de termoficare.
“Deficientele în functionarea sistemului de transport a energiei termice au apãrut în timp, în principal ca urmare a debransãrilor masive a consumatorilor finali de la  sistemul centralizat de termoficare, ceea ce a condus la scãderea debitului de apã  vehiculat pe magistrale acesta a dus la scãderea vitezelor de curgere a agentului termic si implicit la pierderi de temperaturã. De asemenea, debransarea unor puncte termice si bransarea unora noi precum si functionarea în regimuri diferentiate de functionare au dus la dezechilibrarea  sistemului de termoficare. Analiza stãrii tehnice a sistemului de transport a apei fierbinti din Valea Jiului a pus în evidentã existenta unor  probleme în functionare care, în timp, au condus la cresterea pierderilor de cãldurã si agent termic. Aceste deficiente sunt determinate de vechimea relativ mare a conductelor”, mai aratã CEH.  Sistemul de termoficare al municipiului Petrosani a fost dimensionat initial pentru alimentarea cu cãldurã a 13.000 apartamente, 7 scoli generale, 4 licee, crese, grãdinite si dispensare, un spital si alte spatii edilitare cu o sarcinã termicã necesarã de 110 Gcal/orã. Ca urmare a disponibilizãrilor din minerit si a reducerii sau închiderii unor activitãti economice cu activitate dependent de minerit s-a redus numãrul consumatorilor racordati la sistemul de termoficare, în prezent totalul de bransamente fiind de 2409. Potrivit datelor oficiale, în prezent mai sunt bransate 2295 de apartamente, 33 de gospodãrii individuale, 11 institutii publice si 182 agenti economici.
Monika BACIU

Un comentariu la „CEH vrea sã economiseascã energie prin diminuarea costurilor

  • 20 februarie 2019 la 21:09
    Permalink

    Sa se schimbe reteaua de termoficare in toata Valea Jiului ! Vrem caldura si apa calda in toata Valea Jiului ca stam pe un munte de carbune (huila , carbune superior) !

Comentariile sunt închise.