CEH se transformã în NewCo

NewCo va fi noua companie care va rãmâne din Complexul Energetic Hunedoara. Statul român va înfiinta o nouã societate din rãmãsitele Complexului Energetic Hunedoara. Angajamentul a fost luat în fata Comisiei Europene.
“România si-a exprimat intentia de a implementa o mãsurã adecvatã pentru a demara procesul de transfer al activelor de productie a energiei electrice de la CE Hunedoara cãtre o Companie Nouã (NewCo) ce ar urma sã fie înfiintatã. Aceastã mãsurã ar urma sã ia forma unei Ordonante de Urgentã a Guvernului prin care s-ar produce un transfer în locul plãtii („dare în platã”) în trei etape al activelor de producere a energiei electrice, adicã fãrã transferul minelor de cãrbune”, aratã Comisia Europeanã.
Conform minutelor videoconferintei din data de 31 iulie 2018, convenite cu România acest proces ar urma sã implice mai multi pasi.
“În primul rând, pregãtirea unui raport de evaluare obligatoriu pentru determinarea valorii activelor de producere  energiei electrice (în prezent gajate de Ministerul Finantelor) si a datoriei CE Hunedoara;  În al doilea rând, aceste active gajate ar urma sã fie transferate cãtre Ministerul Finantelor si ulterior cãtre Ministerul Energiei;  În al treilea rând, aceste active gajate ar urma sã fie transferate unei noi companii (NewCo), cãreia i s-ar încredinta  ulterior prestarea unui Serviciu de Interes Economic General. Prezenta decizie nu aduce atingere unui asemenea transfer de active prin intermediul unei Ordonante de Urgentã a Guvernului, cu conditia ca transferul prevãzut mai sus sã fie efectuat de autoritãtile române în conformitate cu cerintele legale, incluzând în special o evaluare adecvatã a  acestor active”, mai aratã Comisia Europeanã.
În plus, statul român trebuie sã recupereze ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara.
„În consecintã, Comisia concluzioneazã cã România a acordat CE Hunedoara ajutoare de  stat ilegale, care sunt incompatibile cu piata internã si care ar trebui sã fie recuperate”, mai aratã CE.
Urmãtoarele împrumuturi în favoarea CE Hunedoara constituie  ajutoare de stat acordate în mod ilegal de cãtre România, cu încãlcarea articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, si sunt  incompatibile cu piata internã: împrumutul acordat de Banca Comercialã Românã, contractat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitia CE Hunedoara prin intermediul acordului de împrumut subsidiar (împrumutul acordat de BCR) – 83 485 450 RON;   împrumutul acordat de Banca Românã de Dezvoltare, contractat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitia CE Hunedoara prin  intermediul unui acord de împrumut subsidiar (împrumutul acordat de BRD) – 68 371 170 RON; împrumutul acordat pentru plata ajutorului incompatibil  solicitat a fi recuperat prin decizia privind ajutorul incompatibil (împrumutul de rambursare a ajutorului incompatibil) – 34 785 015 RON; împrumutul reprezentând ajutor acordat în conformitate cu decizia privind ajutorul pentru  salvare si dobânda aferentã acestuia (împrumutul reprezentând ajutor pentru salvare) – astfel cum a fost plãtit efectiv pentru suma de 98 476 900 RON si nerambursat dupã sase  luni de la platã.
Monika BACIU

2 comentarii la „CEH se transformã în NewCo

  • 26 februarie 2019 la 10:24
    Permalink

    f bine sa scapam o data de datorii,traiascaPSD-roman in frunte cu d-nul Dragnea

Comentariile sunt închise.