CEH monitorizează emisiile de gaze cu efect de seră

CEH monitorizează emisiile de gaze cu efect de seră. Societatea energetică are în vedere încheierea unui contract pentru monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Puțin peste 18.000 de lei este valoarea contractului care se va derula până la finele lunii martie.
În acest sens, se are în vedere verificarea raportului privind de monitorizare de către un verificator atestat – pentru emisiile de gaze cu efect de seră aferente anului 2020 al instalațiilor Electrocentrale Deva si Electrocentrale Paroșeni și verificarea raportului privind nivelul de activitate a operatoriilor instalațiilor care beneficiază de certificate alocate cu titlu gratuit in perioada 2021 – 2030.
”Rapoartele întocmite de operator pentru a fi validate de Agenția Naționala de Protecție a Mediului, Direcția Schimbări Climatice trebuie să fie verificate de către un organism de verificare independent, acreditat RENAR, conform prevederilor Directivei 600/2012, privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră si a rapoartelor privind datele tonă-kilometru si acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului. Verificator acreditat, conform art. 3 alin ( 3 ) din Regulamentul de punere in aplicare ( UE ) 2019/1842. Ofertantul va prezenta oferta pentru toate serviciile solicitate. Oferta care nu acoperă ambele servicii este considerata neconforma”, arată scopul achiziției.
Electrocentrale Deva este o companie producătoare de energie electrică și termoficare, aflată în proprietatea Termoelectrica. Compania deține o putere instalată de 1.285 MW în 5 grupuri de condensație de 210 MW fiecare și un grup de 235 MW, alimentate cu cazane de abur.
Centrala Paroşeni a fost construită în două etape de dezvoltare, prima etapa 3×50 MW, pusa în functiune in perioada 1956 – 1959 compusa din trei cazane cu circulatie naturala tip PK-10-p de 230 t/h si 3 turbine de tip VK-50-1 de condensatie.
Cosmin BACIU