CEH îsi reduce pierderile cu 15%

Complexul Energetic Hunedoara îsi va reduce, pânã la finele anului, pierderile cu circa 15 procente.

La începutul acestui an, Guvernul a solicitat companiilor de stat sã îsi prindã în bugetul pe 2016 reducerea arieratelor, astfel încât, la nivelul unui minister sau a unei unitãti administrative care are în subordine companii cu capital majoritar sau integral de stat, valoarea arieratelor sã scadã cu 15% în acest an. Acum,  oficialii Ministerului Energiei sustin cã la Complexul Energetic Hunedoara problema este în curs de rezolvare având în vedere faptul cã aceasta a intrat în insolventã.  “Ministerul Energiei a fãcut demersurile necesare pentru ca societãtile din portofoliu sã elaboreze programe clare de mãsuri pentru diminuarea plãtilor restante si mai mult decât atât, în data de 07.01.2016 prin sentinta pronuntatã de judecãtorul sindic al Tribunalului Hunedoara, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventã împotriva Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA. Aceastã societate se confruntã cu o situatie deosebitã, rezultatul brut aprobat pentu anul 2015 fiind o pierdere totalã de 404.477 mii lei, iar nivelul plãtilor restante aprobat pe anul 2015 fiind de 577.844 mii lei. Totodatã, nivelul plãtilor restante a fost aprobat în anul 2014 a fost de 191.048 mii lei, societatea realizând  la finele anului un nivel de 363.972 mii  lei. Din cele prezentate rezultã clar o crestere constantã a nivelului plãtilor restante. Astfel, prin intrarea în procedura de insolventã a Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, nivelul total al plãtilor restante pentru Ministerul Energiei pe anul 2016 va fi diminuat corespunzãtor”, se aratã în  documentele Ministerului Energiei.   Astfel, la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2016, companiile de stat vor avea în vedere reducerea plãtilor restante astfel încât la finele anului 2016 acestea sã fie diminuate cu minimum 15% fatã de cele programate la 31 decembrie 2015. Prevederile memorandumului se aplicã doar companiilor ce intrã sub incidenta OG 26/2013, respectiv a companiilor unde statul este actionar unic sau majoritar. Organele administratiei publice centrale pot aproba reducerea sau  eliminarea plãtilor restante la operatorii economici aflati în subordinea, în  coordonarea sau în portofoliul acestora si în alte procente,  astfel încât reducerea plãtilor restante cumulate pentru acesti operatori sã respecte procentul de 15%. Organele administratiei publice centrale pot depãsi limita plãtilor restante cumulate în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea de cãtre Guvern, prin  memorandum.

Monika BACIU