CEH cumpără stâlpi hidraulici pentru subteran

C omplexul Energetic Hunedoara a demarat o achiziție de stâlpi hidraulici. Stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipaţi cu ventil (2500) sunt utilizati în subteran pentru susţinerea tavanului artificial al abatajelor frontale individuale şi a abtajelor frontale cu banc subminat. 460 de astfel de bucăți caută să achiziționeze societatea energetică. 1.451.300 de lei este valoarea contractului.

”Lipsa stâlpilor hidraulici cu circuit deschis conduce la imposibilitatea asigurării funcționării abatajelor cu banc subminat din cadrul sucursalelor miniere ale SCEH SA, a prabatajelor și a intersecțiilor, scoaterea temporară din funcție a capacităților de producție, cu consecințe asupra pierdeirlor de producție aferente și mai ales periclitarea stării de securitate a zăcământului și a personalului”, arată CEH. Achiziția produselor asigură derularea neîntreruptă a activității de exploatare, iar astfel, potrivit CEH se realizează producția stabilită și se asigură aprovizionarea cu cărbune a termocentralei Paroșeni.
Monika BACIU