CEH – bilantul unei perioade tumultuoase aratã PROFIT

– Luna ianuarie – profit de aproape 16 milioane

– Supravietuirea CEH

– Stocuri de cãrbune reduse

– Popriri de peste 33 de milioane de RON

– Hotelul Onix, mai neproductiv decât o unitate minierã

Complexul Energetic Hunedoara a avut în luna ianuarie profit de aproape 16 milioane de lei. Mihael Melczer, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara,  a prezentat bilantul perioadei din care a preluat conducerea societãtii si pânã în prezent. Melczer spune cã scopul principal a fost supravietuirea societãtii în conditiile în care aceasta a iesit din insolventã.

“În 2 noiembrie 2016 am fost numit director general al CEH în baza deciziei Administratorului Special, societatea fiind în insolventa. La acel moment CEH era într-o situatie relativ stabilã cu o productie de cãrbune în continuã scãdere din lipsã acutã de materiale, de investitiile necesare deschiderii de noi abataje si cu segmentul energetic extrem de sensibil urmare a lipsei fondurilor de mentenanta la grupurile energetice. Prima datã în istoria Complexului Energetic Hunedoara când se înregistreazã profit. Luna ianuarie 2017 au fost venituri în valoare de 84.238.730 lei, iar cheltuieli în sumã de 68.389.662 lei. A rezultat astfel un profit de 15.849.068 lei. La baza acestui rezultat au stat urmãtorii factori preturile bune pe piata de energie, adoptarea unei scheme de functionare care a maximizat veniturile; realizarea productiei de huila necesare si mentinerea în functionare a grupurilor energetice (cele de la Mintia aflate într-o stare tehnicã nu tocmai bunã); pentru prima datã în ultimii 2 ani am plãtit impozite si taxe locale; prioritãtile în efectuarea plãtilor au fost: asigurarea drepturilor angajatilor nostri si achizitia materialelor necesare functionãrii în conditii de securitate; rezultatele financiare bune au permis si alocarea de fonduri pentru SE Paroseni, SE Deva (CTP, conversie gr.2) insertie tehnicã minierã si materiale; Pânã în prezent, CEH SA a asigurat livrarea de energie electricã, energie termicã, a rãspuns la toate solicitãrile DEN astfel încât iarna 2016/2017 (una din cele mai grele de pânã acum) sã poatã fi trecutã fãrã probleme majore în SEN si în confortul populatiei. Stim cu totii cã începând cu 8 noiembrie Complexul Energetic Hunedoara trece printr-o situatie exceptionalã, o premierã nationalã nefericitã, iar simpla functionare a CEH SA este deja o performanta, iar dacã la acest lucru se adaugã si rezultatele mai sus enumerate, cred cã este rãspunsul potrivit unei provocãri de asemenea anvergurã”,  a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH.

8 noiembrie, iesirea din insolventã

În data de 8 noiembrie 2016 CEH a iesit din insolventã printr-o decizie a instantei si nu datoritã îmbunãtãtirii situatiei economice. Decizia instantei a acutizat problemele cu care se confruntã societatea, popririle pe conturi fiind de ordinul zecilor de milioane.  “În 8 noiembrie prin decizia nr. 588 Curtea de Apel Alba a anulat insolventa CEH-ului, societatea fiind consideratã ‘viabilã, functionalã, solidã, curata etc.’ (!) desi lichiditatea generalã a societãtii fiind de 0,09, mult sub limita normalã (intre 1 si 2), mult si sub pragul de sigurantã (0,6) releva plenar situatia realã. Iesirea din insolventa a schimbat cu totul datele initiale ajungându-se într-o situatie realmente imposibilã. Imediat creditorii au instituit popriri atât pe conturile firmei cât si la terti, în cazul CEH singurele surse majore: Transelectrica (pentru servicii de sistem) si OPCOM  (energia livratã zilnic). Astfel totalul popririlor a fost de 33,691 milioane lei, din care în câteva zile au fost efectiv executate 16,126 milioane lei”,  mai subliniazã directorul CEH.  Guvernul a emis hotãrârea de Guvern privind constituirea stocurilor de cãrbune abia în luna noiembrie, iar cele douã termocentrale de la CEH se confruntau cu lipsuri.

“În 9 noiembrie a apãrut Hotãrârea de Guvern nr. 844 pentru realizarea stocurilor de sigurantã ale sistemului energetic national în ceea ce priveste combustibilii pentru sezonul rece. Consiliul de administratie a decis si în 29 noiembrie s-a depus o nouã cerere de intrare în insolventa, zi în care s-a reusit suspendarea executãrilor pânã la judecarea noii insolvente. Toate executãrile au fost suspendate si sumele au fost indisponibilizate la sursã, singurele plati permise din respectivele surse fiind cele destinate salariilor. Toate acestea înseamnã o situatie de fortã majorã prin care functionarea CEH a devenit aproape imposibilã. Decizia instantei a pus în pericol atât functionarea în sigurantã a exploatãrilor miniere cât si a sistemului energetic national. Pe lângã toate acestea contractul colectiv de muncã încheiat înainte de acest mandat, a devenit imposibil de respectat”, mai spune directorul. În conditiile  acestea, supravietuirea a fost cuvântul cheie pentru conducerea societãtii.

“În aceste conditii prioritatea maximã a managementului a fost SUPRAVIETUIREA, pânã la intrarea în insolventa, care se prevedea pentru 14 decembrie (termen fixat de cãtre instantã). Acest lucru a presupus  adoptarea unei scheme de functionare a termocentralelor pentru a aduce venituri numai în vederea asigurãrii salariilor si a ajutoarelor de încãlzire (incluse în salariu) si nu pentru a îndestula executorii; elaborarea unei proceduri prin care se realizeazã zilnic un raport de piatã pentru stabilirea schemei optime de functionare a termocentralelor a permis o mai bunã anticipare a pietei, o mai mare flexibilitate în gestionarea puterilor având ca rezultat o mai bunã valorificare a stocurilor de cãrbune; reorganizarea la nivel de executiv si sucursale. Un exemplu este si desfiintarea serviciului de „dialog social” unde erau plãtiti 7 lideri de sindicat cu salarii cuprinse între 3500 si 5000 lei;  înlocuirea conducãtorilor si chiar a personalului de executie la nivelurile si în posturile „delicate” la care s-au sesizat probleme;  reducerea drasticã a oricãrei surse generatoare de pierderi. Câteva exemple: schimbarea conducerii si personalului Hotelului Onix unde pierderile la nouã luni au ajuns la suma netã de 511 mii lei (cheltuieli 753 mii lei, venituri 242 mii lei). Aceastã activitate a fost mai neperformantã chiar si decât extragerea de cãrbune din mina”, a mai declarat Mihael Melczer. Stocurile de cãrbune ale CEH trebuie sã ajungã pânã în luna noiembrie a acestui an la 120.000 de tone. La data de 1 noiembrie 2016 erau 59543 tone în stoc, la 12 decembrie au fost la 62276 tone. În lunã martie a acestui an, mai exact în data de 22 martie, stocul de cãrbune la termocentrale era de 65991.

Monika BACIU

2 comentarii la „CEH – bilantul unei perioade tumultuoase aratã PROFIT

  • 24 martie 2017 la 10:02
    Permalink

    bravo,tot inainte si cat mai multe sambete si duminici lucratoare

  • 27 martie 2017 la 09:35
    Permalink

    Si teava de inox in cur la resmerita

Comentariile sunt închise.