CEH a avut în 2018 o cotă de piaţă de 1,55%

Complexul Energetic Hunedoara a produs, în anul 2018, doar 960 de GWh. Informaţia reiese dintr-un document publicat pe site-ul Ministerului Economiei. Astfel, potrivit statisticii, CEH a produs puţin mai multă energie decât Tomis Team SRL, CET Govora sau alţi producători mici din ţară.
Potrivit aceloraşi date, Complexul Energetic Hunedoara a avut, tot în anul 2018, o cotă de piaţă de 1,55%. Cel mai mare producător dispecerizabil a fost, în anul 2018, Hidroelectrica cu o cotă de piaţă de 27,81% şi cu 17.232 GWh. Complexul Energetic Oltenia a produs, în anul 2018, 14.143 GWh, având o cotă de piaţă de 22,82%.
”Sectorul de producere a energiei electrice este dominat de principalii 3 producători de energie electrică din surse clasice, Hidroelectrica, CE Oltenia şi Nuclearelectrica, care împreună, asigură cca. 69% din energia electrică produsă în unităţi dispecerizabile”, arată documentul.
Documentul mai notează că s-au acordat ajutoare de stat în 2015 au fost acordate ajutoare totale în valoare de 1.1 miliarde RON, dintre care 208 milioane RON pentru prima categorie, iar restul de 900 milioane RON pentru subvenţiile privind energia termică.
”Singurul ajutor de stat care se acordă pentru cărbune este în conformitate cu prevederile Deciziei CE 787/2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive, urmând a se face activităţi de închidere a lucrărilor miniere şi de ecologizare a perimetrelor miniere afectate. Statul român a notificat iniţial închiderea a trei unităţi miniere din Valea Jiului. Ajutorul de stat SĂ 33033 a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1020 final din 22 februarie 2012. Ulterior acest ajutor de stat s-a modificat prin includerea a încă două unităţi miniere din Valea Jiului. Ultima modificare a ajutorului de stat a fost reautorizată prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018. Ajutorul de stat pentru închiderea minei de cărbune Petrila, Paroşeni şi Uricani este administrat de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. (SNIMVJ), iar Ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cărbune Lonea şi Lupeni este administrat de Complexul Energetic Hunedoara S.A (CEH)”, mai arată documentul.
În perioada 2011 – 2024 se arată că ajutoarele acordate pentru închiderea minelor de cărbune va ajunge la 1.595.388.000 de lei.
”În Noiembrie 2019, statul român a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A şi Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024. Ordonanţa prevede acordarea venitului lunar de completare, ca măsură de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate în din cadrul societăţilor pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitiv. Întrucât societăţile menţionate se află într-o regiune monoindustrială, aceste măsuri se impun pentru a atenua impactul social al schimbărilor structurale presupuse de închiderea minelor de cărbune necompetitive din Valea Jiului, şi implicit pentru a promova o tranziţie justă, având în vedere politică legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu reglementările interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale”, mai arată documentul postat pe site-ul Ministerului Economiei.
Cosmin BACIU