Ce s-a ales de fostele centrale termice?

În urmã cu câtiva ani la Petrila functionau mai multe centrale termice. Rând pe rând, acestea au fost dezafectate. Unele au fost rase de pe fata pãmântului, iar altele si-au gãsit o nouã utilitate.

Încã o fostã centralã termicã din Petrila îsi va schimba destinatia. În incinta acesteia se vor desfãsura activitãti productive.

“Având în vedere cererea d-lui Rãduca Iulian în calitate de administrator la SC Iulia Transfor SRL, înregistratã la sediul Primãriei Petrila (…), prin care solicitã concesionarea clãdirii fosta centralã termice nr. 10 si a terenului aferent, în vederea desfãsurãrii de activitãti productive. tinând cont cã prin atribuirea contractului de concesiune pentru terenul mai sus mentionat, se vor aduce venituri la bugetul local, se vor crea noi locuri de muncã si se va valorifica potentialul turistic al zonei”, aratã proiectul de hotãrâre.

Fosta centralã termicã ce urmeazã a fi concesionatã are o suprafatã de 269 mp, iar terenul aferent are suprafata de 900 mp. Redeventa propusã este de 0,5 lei/mp/an pentru clãdire si de 0,4 lei/mp/an pentru teren. Durata estimatã a concesiunii se propune a fi de “49 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu jumãtate din perioadã initialã, prin acordul pãrtilor”.

Monika BACIU