Câte locuri pentru studenți sunt disponibile la Universitatea Petroșani în anul 2022-2023?

Guvernul a adoptat Hotărârea privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023. La facultățile din cadrul Universității din Petroșani sunt peste 2000 de locuri pentru studenți.

Sunt 1355 de locuri aprobate pentru domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023 și alte 800 pentru domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat.
”Potrivit prevederilor legale în vigoare, programele de studii depuse spre evaluare la ARACIS trebuie să conducă la calificări universitare relevante pe piaţa muncii. Corelarea calificării cu cerințe ale pieței muncii stă la baza înregistrării acesteia de către Autoritatea Națională pentru Calificări în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). În acest scop, universitățile depun la Autoritatea Națională pentru Calificări un dosar în care, printre altele, menționează solicitarea calificării de către reprezentanții pieței muncii prin nominalizarea a minim 3 angajatori/asociații profesionale care sunt interesate de noua calificare. Programele de masterat reprezintă instrumente deosebit de utile pentru învățarea practică, bazată pe competențe relevante pentru piața muncii. Spre deosebire de pregătirea generală, care reprezintă fundamentul unei prime diplome, programele de masterat oferă instrumente specifice asociate pieței muncii pentru posturile care necesită cele mai înalte competențe. Trebuie să se asigure creșterea accesului la educația universitară și să se dezvolte un învățământ superior bazat pe competențe. Pentru ca instituțiile să răspundă la cerințele pieței muncii și să le anticipeze, corelat cu standardele de calitate academică, se vor dezvolta într-o manieră dinamică noi programe care să ofere studenților un mix de competențe disciplinare și aptitudini transversale, aflate mereu în schimbare”, arată documentul.
Monika BACIU