Cât plãtesc cabanierii din Parâng pentru taxa de salubrizare?

Cabanierii din Parâng plãtesc si ei taxã de salubrizare. Taxele au fost reactualizare. Conform documentului aprobat de Consiliul Local al  municipiului Petrosani, taxele diferã în functie de suprafata construitã.
Astfel, taxa de salubritate pentru zona turisticã Parâng se va plãti sub douã forme, si anume 10 lei/lunã pentru proprietarii constructiilor cu o suprafatã construitã desfãsuratã de pânã la 100 metri pãtrati si 20 lei/lunã pentru proprietarii constructiilor cu o suprafatã desfãsuratã de peste 100 de metri pãtrati.
Anul trecut, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, veniturile din încasarea taxei de salubritate au fost în sumã de 2.138.386 de lei. Autoritãtile locale aratã cã, raportat la încasãrile din anul 2018, pierderile calculate au fost de 1.383.687 de lei.
“Aceste pierderi sunt cauzate în principal, de cresterea taxei de depozitare a gunoiului la Bârcea, costul transportului, cresterea  salariului minim pe economie, cresterea pretului la combustibili”, aratã edilii.
Începând din acest an, la Petrosani a crescut si taxa de salubrizare. Modificãrile vin ca urmare a intrãrii în vigoare a noului contract de gestionare a deseurilor.  Începând cu anul 2019, taxa de salubrizare este în cuantum de 10 lei / lunã / membru de familie pentru persoane fizice si 10 lei / lunã / salariat pentru persoane juridice. Scadenta pentru taxa de salubrizare, atât pentru persoane fizice cât si pentru persoane juridice este lunarã. Majorãrile de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii urmãtoare si vor fi în cuantum de 1 % / lunã.
Monika BACIU