Cât costă paza celui mai mare spital din județ?

S pitalul Județean de Urgență Deva caută firmă de pază. 2.233.800 de lei este valoarea contractului de servicii. Acestea urmează a fi prestate timp de trei ani, de la data încheierii contractului.

”Se va încheia acord cadru cu 3(trei) operatori economici. Autoritatea contractantă va încheia contracte subsecvente cu ofertantul câştigător din momentul semnării acordului cadru până la sfârşitul perioadei de valabilitate a acordului- cadru”, arată documentul.
Obiectul contractului îl constituie asigurarea pazei şi protecţiei Spitalului Judetean de Urgenta Deva si a bunurilor sale, prevenirea si limitarea furturilor de orice natura, a distrugerilor, incendiilor si a altor actiuni
producatoare de pagube materiale, precum si protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se afla in
incinta spitalului si a personalului angajat al spitalului.
26 aprilie este data limită pentru depunerea ofertelor. Astfel, se va asigura paza porții principale, a unității de primiri urgențe. un post de pază este la intrarea principal în policlinică, la poarta de acces dinspre strada Imparatul Traian sau alte zone din perimetrul spitalului respectiv Zona containerelor, stocator oxigen. Un alt post de pază va fi la poarta clădirii “Policlinica Dacia” str. M. Eminescu, la poarta de acces Cladire sectie Pediatrie , str. M. Koganiceanu. Dacă secția Pediatrie va fi mutată în noua locație, postul se va putea reloca.
Monika BACIU