CAS Hunedoara: 51 de medicamente care se acordau anterior cu viza comisiilor de experti, prescrise direct pacientilor

De la 1 martie, 51 de medicamente scumpe care anterior acestei date se acordau cu viza comisiilor de experti ale CNAS si CAS Hunedoara, vor putea fi prescrise direct asiguratilor, dupã completarea formularelor specifice de verificare a respectãrii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicatia respectivã.

Medicii prescriptori din judetul Hunedoara vor avea obligatia sã completeze formularele pe care le vor transmite ulterior, prin mijloace electronice, cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara, urmând ca, în termen scurt, transmiterea sã se facã online cãtre Platforma Informaticã a Asigurãrilor de Sãnãtate (PIAS).  Reprezentantii CAS atrag atentia cã întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamentelor mentionate, precum si pentru corectitudinea completãrii formularelor va reveni exclusiv medicilor prescriptori. Formularele vor constitui un sprijin pentru medicii prescriptori, deoarece reprezintã o modalitate rapidã de verificare a încadrãrii pacientului în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor respective. Totodatã, ele vor fi si un instrument de control al evolutiei costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului  CAS. Reglementarea formularelor este prevãzutã în Ordinul CNAS nr. 141/2017, care poate fi consultat pe site-ul  CAS Hunedoara.