Nu este sfârsit de sãptãmânã fãrã ca vreo competitie sportivã sã aibã loc în statiunea montanã Straja.  Cabanierii cautã sã organizeze tot soiul de activitãti astfel încât sã atragã un numãr cât mai mare de turisti si nu numai. Urmeazã ca în luna martie în munte sã aibã loc un carnaval al zãpezii.
“Anual, Asociatia Pro Straja împreunã cu autoritãtile locale  organizeazã în statiunea turisticã Straja o serie de evenimente cultural-artistice si sportive prin intermediul cãrora practic se promoveazã nu doar  statiunea, ci si domeniul schiabil. În acest context, consider cã se impune ca alãturi de Asociatia Pro Straja – SC FOMAR SPORT SRL sã ne implicãm în sustinerea evenimentului Carnavalul Zãpezii ce va avea loc în data de 9 martie în  statiunea turisticã Straja”, aratã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
În acest context, s-a alocat suma de 7500 de lei pentru sustinerea evenimentului. Din suma alocatã de Consiliul Local urmeazã a fi achizitionate cupele, diplomele, dar si alte obiecte necesare organizãrii concursului.
Cosmin Baciu