Care este viitorul Complexului Energetic Hunedoara?

Comisia Europeanã solicitã statului român recuperarea ajutorului de stat acordat, ilegal, Complexului Energetic Hunedoara. Au fost constituite mai multe grupuri de lucru care analizeazã mãsurile care pot fi luate pentru a recupera banii de la CEH, dar si pentru continuarea activitãtii societãtii. Se vorbeste de darea în platã a activelor în contul datoriilor ce sunt de recuperat, dar si de continuarea activitãtii pentru mentinerea în echilibru a Sistemului Energetic National, dar si pentru furnizarea agentului termic.
“În conformitate cu legislatia nationalã, Consiliul Concurentei îndeplineste rolul de autoritate nationalã de contact între raporturile dintre Comisia Europeanã si autoritãtile si institutiile publice, alti furnizori de ajutor de stat si beneficiarii de ajutor de stat, implicati în procedurile din domeniul ajutorului de stat autoritãtilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de membru al Uniunii Europene”, aratã oficialii Consiliului Concurentei. În vederea implementãrii prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 7308 final, care este obligatorie pentru România, Consiliul Concurentei, în virtutea atributiilor sale legale, a acordat si va acorda asistentã tehnicã, în domeniul ajutorului de stat, autoritãtilor române implicate (Ministerul Energiei, Administratia Fondului de Mediu) reunite în cadrul Grupului de lucru organizat la Guvern, sub coordonarea secretarului de stat Lucian Pãtrascu si a consilierului de stat Florin Radu Ciocãnelea.
“În cadrul celor douã reuniuni ale grupului de lucru care au avut loc pânã în prezent (6 decembrie 2018 – n.r. si 7 ianuarie 2019 – n.r.), s-au purtat discutii pentru stabilirea mãsurilor necesare pentru punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene, respectiv îndeplinirea obligatiilor stabilite la art. 5, stabilirea autoritãtilor responsabile, stabilirea unui calendar si a datei unei videoconferinte cu reprezentantii Comisiei Europene în care sã fie clarificate aspectele problematice legate de implementarea deciziei. Precizãm cã autoritatea de concurentã a avut un rol activ, atât în organizarea reuniunilor grupului de lucru, cât sin în discutiile care au avut loc cu aceastã ocazie, asigurând încadrarea în prevederile legale specifice”, mai aratã Consiliul Concurentei.
Altfel spus, în termen de douã luni de la notificarea deciziei, autoritãtile române trebuie sã transmitã la Comisia Europeanã informatii despre suma totalã (principalul si dobânzile de recuperare) care urmeazã a fi recuperatã de la CEH.  Comisia Europeanã a  constatat cã producãtorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru împrumuturi finantate din fonduri publice. Potrivit acestuia, în prezent, România trebuie sã recupereze ajutorul ilegal si dobânzile aferente.
“De asemenea, în data de 15.01.2019, Consiliul Concurentei a organizat, la sediul Guvernului României, Comitetul interinstitutional pentru gestionarea cazurilor  sensibile cu incidentã în domeniul ajutorului de stat, coordonat de domnul viceprim-ministru Viorel Stefan, organism în cadrul cãruia au fost reluate discutiile pe marginea cazului CEH cu toate autoritãtile implicate, în special în ceea ce priveste identificarea unor solutii pentru mentinerea exploatãrii activelor necesare pentru siguranta Sistemului Energetic National (Ministerul Energiei si ANAF vor conlucra pentru elaborarea cadrului legal pentru darea în platã în contul datoriilor a activelor viabile, iar Ministerul Energiei si Ministerul Mediului pentru solutionarea problemelor de mediu la Centrala Electroenergeticã Deva)”, mai noteazã Consiliul Concurentei.
Anul acesta a mai avut loc o videoconferintã cu reprezentantii Comisiei Europene care cer garantii din partea statului român.
“Totodatã, în data de 17.01.2019, Consiliul Concurentei a organizat videoconferinta cu reprezentantii Comisiei Europene, în cadrul cãreia au fost clarificate aspectele privind calculul valorii ajutorului care trebuie recuperat si au fost stabilite termene pentru transmiterea documentelor care sã ateste îndeplinirea obligatiilor la art. 5 alin. (1) lit. A), b) si d). Precizãm cã toate mãsurile necesare pentru implementarea Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 7308 final vor fi luate de autoritãtile române sub egida mentinerii exploatãrii în continuare a activelor de producere a energiei electrice necesare pentru siguranta SEN si pentru asigurarea furnizãrii de energie termicã pentru populatia din zonã. Partea românã va colabora activ cu expertii europeni, astfel încât sã fie  solutionate problemele economice si sociale din zonã. În prezent, reprezentantii institutiilor din grupul de lucru lucreazã la identificarea celor mai potrivite mãsuri care sã rãspundã acestui deziderat”, aratã Consiliul Concurentei.
La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane EUR (167 de  milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producãtor de energie electricã si termicã din România detinut de stat. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013.
În contextul respectivei decizii, România s-a angajat sã prezinte un plan de restructurare menit sã  asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea sã fie în mãsurã sã ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de sase luni.
Ca urmare a nerambursãrii  ajutorului pentru salvare de cãtre societatea CE Hunedoara si în absenta unui plan de restructurare credibil sau a unor mãsuri efective în directia lichidãrii societãtii, în martie 2018, Comisia a deschis o investigatie aprofundatã.
În cursul investigatiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finantate sau  sprijinite din fonduri publice acordate societãtii CE Hunedoara. Împreunã, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane EUR (337 de milioane RON). În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, interventiile statului în întreprinderi sunt  considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în conditii pe care le-ar fi acceptat,  într-o situatie similarã, un investitor privat care opereazã în conditii de piatã (principiul investitorului în economia de piatã). Comisia a constatat cã, în cazul de fatã, niciun operator economic privat în economia de piatã nu ar fi acordat, garantat sau prelungit  vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situatiei  financiare a societãtii începând din 2013. Prin urmare, mãsurile de  sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit fatã de concurentii sãi si, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE. Ulterior, Comisia a examinat dacã aceste mãsuri puteau fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere cã societatea CE Hunedoara îndeplinea conditiile pentru declansarea procedurii de insolventã, Comisia a evaluat diferitele mãsuri în lumina Orientãrilor sale privind ajutorul pentru salvare si restructurare. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului sã intervinã în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiarã numai în conditii specifice si impun, în special, ca respectiva întreprindere sã facã obiectul unui plan de restructurare solid, sã contribuie la costurile  aferente restructurãrii sale si cã  orice eventuale denaturãri ale  concurentei sã fie limitate.
Comisia a constatat cã planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 si modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fãrã continuarea ajutorului de stat si cã, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.
În plus, Comisia a concluzionat cã CE Hunedoara nu a avut nicio contributie proprie notabilã la costurile de restructurare si cã România nu a propus nicio mãsurã pentru a limita posibilele denaturãri ale concurentei rezultate ca urmare  a acordãrii unui sprijin semnificativ din partea statului. Comisia a concluzionat cã patru dintre cele cinci împrumuturi, în  valoare totalã de aproximativ 60 de milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat si România trebuie sã le  recupereze. Al cincilea împrumut reprezintã un ajutor existent,  acordat înainte de aderarea României la UE si, prin urmare, nu este necesar sã fie recuperat.
Monika BACIU

6 comentarii la „Care este viitorul Complexului Energetic Hunedoara?

 • 30 ianuarie 2019 la 20:12
  Permalink

  Sa se faca investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan !

 • 30 ianuarie 2019 la 20:19
  Permalink

  Stai numai sa vina primavara si o sa vezi atunci investi?ii…

 • 31 ianuarie 2019 la 07:00
  Permalink

  Au inceput lucrarile la conducta magistrala de gaz BRUA.Dupa ce aceasta va fi data in folosinta aproximativ 2ani CEH nu mai are nici o sansa sa functioneze pe carbune.

 • 31 ianuarie 2019 la 08:01
  Permalink

  dar este de stiut ca minele pe carbune se inchid in toata europa

 • 31 ianuarie 2019 la 08:14
  Permalink

  Bine Valter (zis si inteleptul Vaii Jiului) stai si citeste pe net si ne informezi si pe noi prin comentari sub mai multe nume . Sa nu uiti sa critici in continuare Valea Jiului ca asta iti place tie , pensionar care a frecat menta .

 • 6 februarie 2019 la 09:52
  Permalink

  viitorul este gazul metan nu carbunele,acolo trebuie investit

Comentariile sunt închise.