Cãrbunele esential pentru producerea energiei electrice

Cãrbunele pozitie fruntasã la productia de energie, dar nu huila. Ministerul Energiei a publicat date despre productia, consumul si exportul de energie din ultimii 3 ani. Potrivit datelor publicate de ministerul de resort, cãrbunele de pozitioneazã în fruntea clasamentului, însã doar în anotimpul rece.
”Pe o piatã cu un consum în crestere, cãrbunele ocupã un loc de prim plan. Cei care afirmã cã importurile reprezintã sursa problemelor pentru sectorul carbonifer nu si-au fãcut temele”, aratã ministrul Energiei, Victor Grigorescu. Ministrul a mai subliniat cã aceastã resursã naturalã este importantã pentru producerea energiei electrice.
“În jur de 30% din energia pe care o consumãm provine din termocentrale (cãrbune). Cãrbunele este esential pentru continuitatea aprovizionãrii cu energie a României”, mai aratã ministrul.Avem nevoie de cãrbune. Aceasta este pãrerea unui specialist care a participat la prima etapã de analizã calitativã în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. „Ne trebuie o diversificare a tipurilor de energie. Si cãrbune, si gaze, si regenerabile. Regenerabile care nu depind neapãrat de conditiile meteo”, a subliniat Virgil Musatescu de la Universitatea Politehnicã Bucuresti în cadrul Sesiunii de lucru Energie Electricã, din procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României. (Monika BACIU)

Advertisements