Cãrbunele a depãsit apa

Termocentralele din tarã, atât cele pe cãrbune, cât si cele pe gaze naturale, au realizat, în primele 4 luni ale anului, o productie de 10,1 TWh.  Aproape dublu fatã de hidrocentrale, care au produs doar 5,1 TWh. Potrivit Institutului National de Statisticã, hidrocentralele au produs cu 25% mai putinã electricitate fatã de perioada similarã a anului trecut.

„Productia din hidrocentrale a fost de 5.135,8 milioane kWh, în scãdere cu 1.759,4 milioane kWh (-25,5%)”, aratã INS. Statistica aratã cã, în primele trei luni ale anului, productia din hidrocentrale a fost de 3,77 TWh, în scãdere cu 0,8 TWh, adicã -17,8%, iar în primele douã luni a fost de 2,3 TWh, în scãdere cu 12,8%.  În acelasi timp,  în perioada 1.01.-30.04.2017, resursele de energie primarã au crescut cu 2%, iar cele de energie electricã au scãzut fatã de aceeasi perioadã a anului precedent cu 1%. Având în vedere cresterea productiei de energie în termocentrale, a crescut si productia de cãrbune, cu 6,8%, în conditiile scãderii importurilor cu 28,9%. În momentul de fatã, potrivit Transelectrica, cãrbunele este pe pozitia a doua, dupã hidro, în ceea ce priveste productia de energie electricã.

Monika BACIU