Candidații pentru posturile de conducere susțin proba interviu

C andidații pentru posturile de conducere susțin proba interviu. Începând cu data de 16 martie și până în 18 martie candidații care au fost admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor de conducere din unitățile de învățământ, vor susține proba interviu.

Din comisiile de evaluare vor face parte, la fel ca în prima sesiune, un inspector şcolar, doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, un reprezentant al autorităţii locale şi un specialist în resurse umane sau un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management.
În data de 29 martie este programată afișarea rezultatelor finale, iar potrivit calendarului, în data de 30 martie candidații trebuie să își exprime opțiunile pentru mai multe funcții/unități de învățământ.
În data de 4 aprilie va avea loc emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 18 aprilie 2022).
Monika BACIU