Invadat de bãlãrii si mizerii. Asa se prezintã canalul Ludului din Petrila unde vegetatia, dar si mizeriile aruncate de cetãteni au invadat firicelul de apã. Din canalul de vreo doi metri au început sã creascã copaci, iar reprezentantii administratiei locale de la Petrila spun cã în scurt timp cei de la venitul minim garantat vor ajunge si acolo pentru a curãta zona. … mai departe