Calitatea apei potabile la început de an scolar

Odatã cu începerea anului scolar 2017-2018, Apa Serv Valea Jiului a finalizat procedura  de recoltare probe  de apã potabilã  din unitãtile de învãtãmânt (scoli si grãdinite) din Valea Jiului. Operatorul regional care asigurã alimentarea cu apã la nivelul Vãi Jiului informeazã cã zilnic se efectueazã aceste recoltãri de apã de pe întreg teritoriul Vãii Jiului, în reteaua de distributie care deserveste cele  6 localitãti din zonã, calitatea apei fiind  verificatã de asemenea, încã o datã, si dupã interventiile în retelele de distributie a echipelor Apa Serv Petrosani.
Laboratorul de la Dãnutoni care efectueazã aceste analize este inclus în programul de monitorizare de control al Apa Serv Valea Jiului si în paralel cu acesta se efectueazã, programul de audit al Directiei de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara, functionând în baza Legii. 458/2002, modificatã de Legea. 311/2004.
“În urma analizelor fizico chimice si microbilogice ale probelor de apã recoltate, vã informãm cã toate probele de apã prelevate de la cele 33 de institutii de învãtãmânt  sunt  conforme cu prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile la toti parametrii analizati. În vederea preîntâmpinãrii producerii unor evenimente negative, Apa Serv Valea Jiului Petrosani va continua monitorizarea zilnic, prin prin recoltarea de probe din toate rezervoarele de înmagazinare si din reteaua de  distributie“ au precizat reprezentantii Apa Serv.
Birou Presã Apa Serv Valea Jiului Petrosani