[ Calea ferată industrială dintre SE Paroșeni și Vulcan va fi reparată ]

C alea ferată industrială dintre SE Paroșeni și Vulcan va fi reparată. Asta dacă se găsește o societate care să efectueze lucrările. Complexul Energetic Hunedoara a scos la licitație un contract în valoare de 155.555 lei și are ca obiect servicii de tip LN4 la căi ferate
uzinale a Complexului Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Paroseni.

”Contractul presupune prestarea de servicii de reparații la linia ferată industrială proprietate SE Paroseni, cuprinsa intre gara CFR Vulcan si pana la statia de descarcare din incinta Sucursalei Electrocentrale Paroseni”, arată documentul CEH.
Traversele de lemn sunt fisurate și putrezite, șinele de cale ferată existente prezintă fisuri și în unele zone prezintă patinări; materialul mărunt de cale este uzat și nu mai asigură o prindere corespunzătoare a susținerii șinei de cale ferată.
Monika BACIU