Calcule economice, nu tehnice, pentru mina Lupeni

Data de încetare a exploatãrii zãcãmântului de la mina Lupeni a creat controverse. Conform deciziei Comisiei Europene, exploatarea de huilã trebuia sã înceteze la aceastã unitate minierã în data de 30 septembrie, anul curent.  Cum s-a ajuns la aceastã datã? S-au fãcut calcule economice si nu tehnice, pentru o minã care se întinde pe o suprafatã de 30 de kilometri.
CEH si SNIM îsi împart banii de închidere
Banii neutilizati de Societatea Nationalã de Închidere a Minelor Valea Jiului pentru închiderea unitãtilor miniere Petrila, Uricani si Paroseni au fost redirectionati pentru minele de la CEH, respectiv Lupeni si Lonea. Costurile prea mari de la mina Lupeni au stabilit ca termen de închidere data de 30 septembrie 2017.
“30 septembrie a fost o datã care a revenit în urma calculelor economice. Erau banii care nu s-au consumat pe Societatea Nationalã de Închideri Mine. Costurile cele mai mari erau pe mina Lupeni si atunci s-au lãsat cu posturile cele mai mici la momentul respectiv. Mina Lonea pânã în 31 decembrie 2018 termenul limitã, iar restul banilor s-au alocat la mina Lupeni. Au ajuns conform calculelor economice pânã în 30 septembrie 2017. Asa a fost stabilit proiectul, nu tehnic, a fost stabilit economic”, a spus în urmã cu o sãptãmânã, Viorel Stancu, directorul general al CEH.
Sãptãmâna trecutã, Guvernul a aprobat memorandumul cu tema “Încadrarea ajutorului individual pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive Petrila, Paroseni si Uricani din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) si pentru minele Lonea si Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) în politicile economico-bugetare si financiare ale statului român pentru perioada 2017-2024”.
“A fost calculat la nivelul lui 15 octombrie 2016, cu 31 decembrie 2018 Lonea si 30 septembrie 2017 Lupeni, la nivelul de productie prognozat. Nivelul de productie a fost mai mic la ambele sucursale miniere, dar faptul cã s-a acordat subventia numai de anul acesta, din aprilie, aceastã subventie ne duce cu termenul de închidere pânã în 31 decembrie 2018. E aceeasi sumã de bani. România  a avut suma de bani alocatã la nivelul subventiei din 2010. Ce nu s-a consumat la SNIM a rãmas o sumã de bani. Acesti bani ajung pentru cele douã sucursale”, a mai explicat directorul general al CEH.
Data de închidere a minei Lupeni a fost devansatã pânã la finalul anului viitor.
“2024 este finalizare ecologizare suprafatã si 31 decembrie 2020 este închidere subteranã la Mina Lonea. Adicã se vor închide digurile care au legãturã cu suprafata, dar nu vor intra oamenii în subteran din 31 decembrie 2020 la mina Lonea, iar acelasi lucru se va întâmpla începând cu data de 30 iunie 2020 la mina Lupeni, dacã se vor respecta cu strictete graficele de închidere subteranã”, a mai spus sursa citatã.
La nivelul Ministerul Energiei a existat un comitet de lucru pe huilã. În cadrul acestuia s-a stabilit faptul cã cele douã unitãti miniere trebuie sã îsi înceteze activitatea din cauza ineficientei. În perioada 2013 – 2015 activitatea minierã s-a caracterizat printr-un regres al productiei si o fluctuatie a cheltuielilor de exploatare în sensul cã, dacã în anul 2014 acestea au crescut fatã de anul anterior, în anul 2015 au scãzut datoritã implementãrii unor mãsuri de reducere a acestora, dar si din cauza restrângerii achizitiilor de bunuri si servicii necesare pânã la limita asigurãrii desfãsurãrii activitãtii în conditii de sigurantã a locurilor de muncã si a personalului din subteran.
Monika BACIU

Un comentariu la „Calcule economice, nu tehnice, pentru mina Lupeni

  • 23 octombrie 2017 la 19:49
    Permalink

    asa au stabilit olteni din ministere sa inchida mineritul din valea jiului pentru a ramane ei pe piata de energie cu lignitul lor slab calitativ INFERIOR

Comentariile sunt închise.