Calcul în lei pentru concesionarea si închirierea terenurilor

10Municipalitatea Petrosani vrea calcularea suprafetelor de teren din domeniul public-privat care sunt concesionate sau închiriate în lei si nu în euro cum a fost pânã acum. Pe masa alesilor locali se aflã un proiect, aflat acum în dezbatere publicã, iar dupã finalizarea lui cu toate amendamentele, ar putea intra în vigoare.

Primarul municipiului, Tiberiu Iacob Ridzi sustine cã proiectul de hotãrâre privind stabilirea valorilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si închirierea terenurilor ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani prevede calculul în moneda nationalã si nu în euro pentru cã, nu în putine cazuri, municipalitatea iesea în pierdere. Ultima modificare în privinta valorilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si închirierea terenurilor ce apartin domeniului privat si public al municipiului Petrosani, au fost stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Petrosani  din ianuarie 2011. „Când hotãrârea nr. 29/2011 a fost supusã aprobãrii consiliului local s-a avut în vedere, în principal, transformarea valorilor de pornire a licitatiilor pentru concesionarea si închirierea terenurilor domeniului privat si public din moneda euro în moneda nationalã.

S-a constatat cã, pentru anumite destinatii, valorile care rezultã din calculul redeventei sau chiriei, sunt foarte mici, încât nu acoperã minimul de cheltuieli, motiv pentru care apreciem cã se impun anumite modificãri”, explicã secretarul Primãriei Petrosani, Adrian Negoe. Dacã va fi adoptat noul proiect, cei care concesioneazã sau închiriazã suprafete de teren vor plãti în functie de zonã metrul pãtrat. Astfel, au fost delimitate patru zone:

10-1Zona de agrement         pentru care se va plãti 7,15 lei-mp, zona A centralã       7.03, zona B intermediarã 6,49 lei, zona C marginalã 5,95 si zona D marginalã cu 5,42 lei metru pãtrat.

Pentru închirieri, valorile de pornire la licitatie sau negociere directã sunt si de trei ori mai mici fiind stabilite tot pe aceleasi categorii de zone.

Maximilian Gânju