[ Cadrele didactice din județ s-au vaccinat ]

M inisterul Educației a solicitat afișarea ponderii personalului propriu vaccinat pe site-urile inspectoratelor școlare județene, pe site-ul fiecărei unități și instituții de învățământ și al fiecărei unități conexe. În județul Hunedoara, în ceea ce privește angajații din cadrul Inspectoratului Școlar, gradul de vaccinare este de 91%. ”La nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara este 91% din totalul celor 43 angajați . Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de peste 100%”, arată ISJ Hunedoara. Aceste date vor fi publicate numeric și procentual, prin raportare la numărul total de angajați, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

Monika BACIU