Cabinet psihologic în cadrul Spitalului municipal Vulcan

Spitalul municipal din Vulcan îsi lãrgeste paleta activitãtilor medicale. În incinta unitãtii sanitare va fi deschis si un cabinet psihologic.  Consiliul Local al municipiului Vulcan, în subordinea cãruia îsi desfãsoarã activitatea, a aprobat proiectul de hotãrâre privind închirierea prin licitatie publicã a unui  spatiu din  cadrul imobilului ”Spital municipal Vulcan”, apartinând domeniului public al municipiului Vulcan, în vederea amenajãrii unui  cabinet psihologic.

“Se aprobã închirierea prin licitatie publicã a unui spatiu din cadrul imobilului ”Spital municipal Vulcan”, apartinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan,  str . N. Titulescu, nr. 59, parter  în vederea  amenajãrii unui  cabinet psihologic, în suprafatã de 20,13 mp, identificat conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre”, aratã proiectul de hotãrâre aprobat de Consiliul Local Vulcan.  Închirierea se va face în urma adjudecãrii licitatiei publice, pentru o duratã de 3 ani, cu posibilitate de prelungire. În acest context a fost stabilit si pretul de pornire al licitatiei la suma de 3,6 lei/ m2/ lunã, titularul  urmând a achita si utilitãtile (apa, energie electricã, gaze naturale, etc.).

Monika BACIU