Burse pentru elevii hunedoreni

CJ Hunedoara urmează să dezbată un proiect de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – semestrul II. pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, care își desfășoară activitatea în centrele școlare de educație incluzivă, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, cuantumul unei burse și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Județean. ”Conform situațiilor primite de la unitățile de învățământ au fost depuse un număr de 207 solicitări de burse de ajutor social/burse medicale. Solicitanții au depus dosarele în termenul legal, au fost analizate și aprobate în consiliile de administrație ale unităților școlare și se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat”, arată CJ Hunedoara. După ce au fost analizate posibilitățile financiare ale CJ Hunedoara și ținând cont de solicitările făcute de instituțiile de învățământ special se propune aprobarea acordării unui număr de 230 de burse de ajutor social/burse medicale, în sumă de 300 de lei lunar. Astfel, la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria se propune acordarea unui număr de 11 burse, la Centrul de Educație Incluzivă Rudolf Steiner din Hunedoara 68 de burse, iar la Școala Gimnazială IG Duca din Petroșani se propune acordarea unui număr de 46 de burse.

Monika BACIU