Bunurile CEH de interes strategic national, inventariate

Creditorii Complexului Energetic Hunedoara au fost convocati sãptãmâna viitoare. În data de 11 martie, la ora 12:00 va avea loc prezentarea ofertelor de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului si aprobarea uneia dintre ofertele prezentate.
”Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciti cu procurã specialã autenticã sau, în cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnatã de conducãtorul unitãtii. Creditorii pot vota si prin corespondentã. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnatã de creditor, sau înscrisul în format electronic cãruia i s-a încorporat, atâta sãu asociat semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat valabil, poate fi comunicatã prin orice mijloace administratorului judiciar pânã în ziua si la ora fixatã pentru exprimarea votului”, aratã convocatorul.
Administratorul judiciar al CEH a spus cã în ceea ce priveste activele societãtii trebuie acordatã o atentie sporitã, acestea fiind incluse într-o categorie specialã.
”Nouã ne revine datoria sã identificãm bunurile care vor face obiectul dãrii în platã. trebuie sã fie rapoarte distincte pentru bunurile care merg pentru darea în platã. vom cere si sprijinul ministerului de resort pentru a ne face o imagine fidelã a ceea ce se doreste si a ceea ce se va da în platã. Se vor da în platã la ANAF, vor intra în domeniul public al statului, dupã care se vor da în administrarea ministerului Economiei. (…)Va fi o diferentã fatã de ceea ce s-a fãcut în 2012. Acum ordonanta ne limiteazã la cele care sunt de interes strategic pentru  sistem energetic national si cele care sunt viabile”, a spus Emil Gros, administratorul judiciar al CEH.
Cosmin BACIU

Un comentariu la „Bunurile CEH de interes strategic national, inventariate

  • 8 martie 2020 la 20:24
    Permalink

    Jos PNL !

Comentariile sunt închise.