Bugetul orasului Petrila structurat pe pierderi

Consilierii locali de la Petrila au aprobat bugetul localitãtii pentru anul 2018. La fel ca în majoritatea administratiilor locale, si la Petrila bugetul este unul negativ.
Potrivit documentului, “veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în sumã de 32.713,06 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumã de 39.329,23 mii lei, diferenta de 6.616,17 mii le, se compune din excedentul anual al bugetului local pe anul 2017”.
“Dat fiind faptul cã pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018 se va tine cont de reglementãrile prevãzute (…) precum si în Legea Bugetului de stat pe anul 2018, facem urmãtoarele precizãri: începând cu anul 2011, bugetele locale se aprobã pe douã sectiuni si anume sectiunea de functionare si sectiunea de functionare; la elaborarea bugetelor locale, ordonatorii de credite si autoritãtile deliberative au obligatia sã prevadã distinct credite bugetare destinate plãtilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeste bugetul; în situatia în care dragul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazã veniturile proprii pentru anul current, cel mult la nivelul realizãrilor din anul precedent”, aratã documentul. În ceea ce priveste cheltuielile acestea sunt în sumã de 39.329,23 mii lei, din care pentru functionare a fost prevãzutã suma de 24.807,62 mii lei, în timp ce pentru dezvoltare a fost prevãzutã suma de 14.521,61 mii lei.
Monika BACIU

Un comentariu la „Bugetul orasului Petrila structurat pe pierderi

  • 18 februarie 2018 la 20:54
    Permalink

    Domnule primar Jurca si domnule viceprimar Curtean de ce nu se asfalteaza drumul de centura al Petrilei ???

Comentariile sunt închise.