Bugetul municipiului Petrosani, pe plus

Bugetul municipiului Petrosani a fost rectificat, în cadrul sedintei de consiliu local ce a avut loc sãptãmâna trecutã. Rectificarea bugetarã este una pozitivã.  Municipalitatea de la Petrosani a primit de la Administratia Nationalã a Finantelor publice 515.000 lei din sumele defalcate din TVA aferente trimestrului IV al anului 2016.

“Rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli subcapitole si paragrafe pe anul 2016 se efectueazã în baza deciziei nr. 8/2016 a sefului Administratiei Finantelor Publice a judetului Hunedoara prin care au fost repartizate în trimestrul IV sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor în valoare de 515 mii lei, din care 500 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru unitãtile preuniversitar de stat si 15 mii pentru cheltuieli cu bunuri si servicii (…)”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre. Diferenta de 15.000 de lei va fi utilizatã pentru “diverse cheltuieli cu bunuri si servicii”.

165.000 pentru inundatii

Municipalitatea de la Petrosani a primit de la Guvern încã 165.000 de lei în baza HG nr. 752/2016 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru acoperirea pagubelor produse de inundatiile din varã.  “Întrucât suma alocatã este mult mai micã decât solicitarea pe care am fãcut-o noi la Guvern pentru acoperirea pagubelor produse de inundatiile din iunie 2016, am propus ca aceastã sumã sã fie alocatã pentru efectuarea lucrãrilor de refacere a apãrãrii de mal si taluzuri pe pe lungime de 1,55 km din drumul de interes local din statiunea turisticã Parâng”, aratã Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani, în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.

Totodatã, consilierii locali de la Petrosani au votat pentru alocarea sumei de 50.000 de lei cãtre Spitalul de Urgentã, pentru sustinerea cheltuielilor de functionare a acestuia si 10.000 de lei pentru acoperirea unei pãrti din cheltuielile generate de repararea acoperisului clãdirii sediului vechi al Scolii IG Duca.

Monika BACIU