Bugetul municipiului Lupeni urmeazã a fi aprobat luni

Consiliul Local al municipiului Lupeni a fost convocat în sedintã extraordinarã. Luni va avea loc întrunirea, în cadrul cãreia se va supune la vor proiectul de buget pentru anul 2018.
Autoritãtile locale din întreaga tarã întâmpinã probleme din cauza modificãrilor aduse la Codul Fiscal. Veniturile primãriilor s-au redus drastic dupã modificarea impozitului pe venit de la 16%, la 10%. Guvernul a lãsat municipalitatea de la Lupeni si fãrã excedentul bugetar. Cele 5 milioane de lei erau destinate pentru lucrãri privind înlãturarea efectelor inundatiilor.
“Sunt convins cã va fi un an cu multe realizãri, dar în acelasi timp va fi si un an destul de greu. Trebuie sã luãm în considerare toate pãrtile pozitive pe care le avem, dar trebuie sã luãm în considerare si pãrtile negative. Nu o sã fiu niciodatã de acord sã facem cheltuieli mai mari decât putem sã le suportãm, deoarece nu vrem ca primãria sã fie pusã într-o situatie financiarã delicatã. Am fãcut în asa fel încât sã asigurãm angajatilor primãriei salariile pe care le au. Functionarea orasului trebuie sã fie importantã, astfel încât sã alocãm bani pentur iluminatul public, pentru lucrãrile de zi cu zi si a mai rãmas o anumitã sumã de bani si pentru investitii, dar este una destul de micã deoarece în urma Codului Fiscal care a fost aprobat de cãtre Guvernul României, noi suntem defavorizati.
În momentul în care s-a fãcut acest buget, s-a luat în considerare si excedentul pe care l-a avut primãria în 2016. Noi atunci am avut excedent pentru cã am avut inundatii, iar în conturile primãriei am primit banii doar la jumãtatea lunii decembrie. Din punct de vedere administrativ ere imposibil sã dãm drumul la o procedurã de achizitie si astfel am rãmas cu o sumã de 5 milioane de lei în cont. Jumãtate din aceastã sumã nu i-am primit, dar avem promisiunea cã aceste probleme vor fi rezolvate când vom face rectificarea de buget si anume, în luna iulie”, spunea sãptãmâna trecutã,  Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Potrivit documentului postat pe site-ul Primãriei municipiului Lupeni, veniturile aferente anului 2018 sunt estimate la suma de 23.326,5 mii lei, în timp ce cheltuielile sunt estimate la suma de 32.707,31 mii lei.
Monika BACIU