Brevete de inventie detinute de INSEMEX

Cercetãtorii de la INSEMEX lucreazã în permanentã la dezvoltarea domeniilor de activitate. Se cautã noi tehnologii care sã usureze munca specialistilor de aici.
În acest sens, INSEMEX are înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci, precum si la European Patent Office o serie de brevete si cereri de brevete de inventie, realizând astfel asigurarea proprietãtii intelectuale asupra rezultatelor cercetãrilor, finantate prin contractele de CDI.
Potrivit conducerii, INCD INSEMEX a urmãrit cu mare interes asigurarea competitivitãtii economice a beneficiarilor; îmbunãtãtirea cooperãrii intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate public/private, prin crearea conditiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte a solicitãrilor beneficiarilor din industrie; diversificarea ofertei de servicii; cresterea numãrului de tehnologii si produse transferate in industrie; mentinerea acreditãrii sistemului de asigurare a calitãtii;  participarea la licitatiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât individual cat si in parteneriate cu alte unitãti.INSEMEX are o preocupare permanentã pentru cresterea vizibilitãtii nationale, dar mai ales a celei internationale, personalul din cercetare elaborând lucrãri stiintifice pentru reviste cotate ISI sau BDI, pentru numeroase sesiuni de comunicãri stiintifice, simpozioane, conferinte, congrese nationale si internationale.
Cosmin BACIU