Un contract de peste 1,4 milioane de lei pentru branşarea locuinţelor la reţelele de utilităţi publice, derulat de administraţia de la Vulcan.  Este un contract de 1.468.772 lei şi prevede lucrări de proiectare şi execuţie „lucrări exterioare şi branşamente utilităţi – locuinţe pentru tineri din Municipiul Vulcan”.  Scopul principal al proiectului îl reprezintă realizarea unor lucrări de proiectare şi execuţie care au ca obiectiv: Execuţia lucrărilor, a serviciului pentru elaborarea documentaţiilor,  inclusiv documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor, şi verificarea tehnică de  calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, dar şi   asistenţă tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiţii „lucrări exterioare şi branşamente utilităţi – locuinţe pentru tineri din Municipiul Vulcan”.  Investiţia se încadrează în Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, derulat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea asigurării accesului la locuire. Până la data de 31 iulie se face evaluarea financiară a ofertelor depuse, iar apoi urmează atribuirea efectivă a contractului..
Cosmin BACIU