7Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului inventariazã blocurile nereabiltate termic din Cãlan, Petrila, Vulcan si Petrosani în vederea includerii acestora în programele de reabilitare. MDRT a atribuit un contract în valoare de aproape 438.000 de lei cãtre o societate privatã din Bucuresti, Specialist Consulting SRL, banii fiind alocati  din Fondul Global de Mediu (GEF), prin intermediul PNUD.

Banii sunt alocati pentru contractul denumit generic „Servicii de arhitecturã; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbanã si servicii de arhitectura peisagisticã; servicii conexe de consultantã stiintificã si tehnicã; servicii de testare si analizã tehnicã”, pentru localitãtile Cãlan, Vulcan, Petrila si Petrosani – din judetul Hunedoara, precum si pentru Calafat si Craiova, Calan, Petrila.Practic, pentru suma încasatã, societatea trebuie sã identifice si sã inventarieze toate blocurile de locuinte nereabilitate termic, pe tipuri de locuinte. În plus, vor mai fi executate relevee, expertiza tehnicã calitativã a structurii blocurilor, documentatii de audit energetic, precum si obtinerea avizelor si acordurilor necesare demarãrii lucrãrilor de reabilitare termicã.

Ce prevede contractul

7-1Pe de altã parte, contractul mai prevede elaborarea documentatiilor pentru implementarea sustenabilã a unor solutii de eficientã energetica si economicã pentru instalatiile interioare de încãlzire, utilizând surse regenerabile pentru 4 blocuri din localitatea Vulcan neracordate la sistemul centralizat de termoficare, documentatia de atribuire pentru lucrãrile de executie, asistentã tehnicã la implementarea solutiilor propuse, elaborare certificat de performantã energetica dupã implementarea solutiilor propuse. Iar pe baza listelor de clãdiri publice (cu caracter social) se va realiza documentatia necesarã reabilitãrii termice, respectiv: relevee, expertiza tehnica calitativa, auditul energetic, DALI, DTAC, documentatia de atribuire pentru lucrãrile de executie, asistentã tehnicã la implementarea solutiilor propuse, elaborare certificat de performantã energeticã dupã implementarea solutiilor propuse. Pentru casele identificate se vor intocmi, de asemenea,: relevee, expertiza tehnicã calitativã, auditul energetic si se vor elabora listele de cantitãti. Si tot în acest contract atribuit de MDRT se prevede cã se va acorda instruire beneficiarilor, în cadrul unor sedinte de pregãtire, pentru implementarea solutiilor de reabilitare termicã si eficientã energeticã propuse în documentatia de audit.

Carmen Cosman