Beneficii pentru asigurati

Persoanele care sunt asigurate de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate vor beneficia de decontarea analizelor de tip RMN la sân, copiii vor beneficia de consultatii decontate de CNAS o datã la sase luni, fatã de o datã la 12 luni în prezent, iar asiguratii vor avea douã noi proteze decontate de CNAS, potrivit unui nou Contract Cadru aprobat de Guvern.

Mai mult decît atît în cazul asistentei medicale primarã, se reglementeazã acordarea gratuitã a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate si a adeverintelor medicale pentru prescolari si elevi; situatiile în care asiguratii se pot transfera de pe o listã de pacienti pe lista altui medic de familie mai devreme de o datã la sase luni se completeazã cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbã dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, executã o pedeapsã privativã de libertate, precum si la încetarea stãrii respective; se eliminã serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, avînd în vedere cã abilitãtile necesare pentru acest serviciu intrã în sfera de competentã a medicului pneumolog.

Pentru asistenta medicalã ambulatorie clinicã de specialitate se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma si evaluarea cantitativã a rãspunsului galvanic al pielii); se introduce tratamentul fracturii amielice fãrã deplasare a coloanei vertebrale. În ceea ce priveste medicina dentarã, minorilor li se vor putea acorda consultatii decontate de CNAS o datã la sase luni, fatã de o datã la 12 luni în prezent si se introduce un nou serviciu decontat, obturatia dintelui dupã tratamentul afectiunilor pulpare sau al gangrenei.

Proiectul mai prevede si simplificarea demersurilor de obtinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.); introducerea posibilitãtii acordãrii de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuti si profesorii de culturã fizicã medicalã; includerea insuficientei respiratorii severe printre afectiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu; redefinirea specialitãtilor clinice care pot încheia acte aditionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine; redefinirea conditiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie.

Monika BACIU