Bãtrânii bolnavi, îngropati de birocratie

Ministerul Sãnãtãtii nu considerã necesarã deschiderea unui punct permanent al CJAS la Petrosani
150 de persoane la ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani
În fiecare zi de joi, sute de persoane din întreaga Vale a Jiului se calcã în picioare pentru a ajunge la ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani

Oameni bolnavi, bãtrâni sau tineri stau la rând ore în sir pentru a-si rezolva problemele. Conform datelor Directiei Judeteanã de Statisticã Hunedoara, la ghiseul mobil de la Petrosani se prezintã în medie 130-150 de persoane, din care 30% pentru probleme privind categoria de asigurat, 10% se prezintã pentru demersuri în urma pierderii cardului national de sãnãtate, 50% pentru depuneri de documente (card european, obtinere dispozitive medicale si comisii terapeutice) si 10% se prezintã pentru a obtine diferite informatii. Oficialii ministerului sustin cã nu este oportunã deschiderea unui punct de lucru permanent al CJAS la Petrosani, acestia fãcând referire la o serie de legi.

“În prezent nu se justificã deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara, în Valea Jiului. Totodatã, tinând cont de faptul cã Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate este preocupatã continuu pentru asigurarea protejãrii asiguratilor în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în calitate de  institutie publicã autonomã, de interes national, cu personalitate juridicã, care administreazã si gestioneazã sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate în vederea aplicãrii politicilor si programelor Guvernului în domeniul sanitar; Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate are ca principal obiect de activitate asigurarea functionãrii unitare si coordinate a sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate din România si are în subordine casele de asigurãri de sãnãtate, în urma unei analize eficiente legislative privind înfiintarea de oficii teritoriale, se va avea în vedere oportunitatea adoptãrii unei reglementãri unitare la nivel national în acest sens”, aratã oficialii Ministerului Sãnãtãtii. În anul 2013 s-a luat în discutie deschiderea unui punct de lucru permanent al CJAS, la Petrosani. Înfiintarea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurãri de Sãnãtate se poate realiza printr-o initiativã legislativã, respectiv promovarea unei hotãrâri de guvern în acest sens, demers care în anul 2015 a fost încercat, însã acesta nu a avut finalitate. Ca solutie de compromis, în anul 2013 a fost deschis ghiseul de la Petrosani. Acesta functioneazã în fiecare joi de la ora 10:00 la ora 15:00. În fiecare zi de joi, sute de persoane iau cu asalt ghiseul Casei de Sãnãtate de la Petrosani.

Bolnavii trimisi la postã sau pe net

Pentru a obtine anumite documente sau servicii ale Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate, bolnavii sunt trimisi la oficiile postale sau pe internet. “Potrivit ordinului presedintelui CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitãtii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicate cãtre asigurat, precum si a modalitãtii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pânã la eliberarea sau în cazul refuzului cardului national de asigurãri sociale de sãnãtate, cererea de eliberare a cardului duplicate, completatã si semnatã de cãtre titularul, sau dupã caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se depune la sediul casei de asigurãri de sãnãtate unde este luat în evidentã asiguratul sau se transmite prin servicii postale”, aratã cei de la Ministerul Sãnãtãtii. În alte conditii, pacientii sunt trimisi sã navigheze pe internet pentru a intra în posesia unor servicii ale CJAS. “Potrivit art. 11 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calitãtii de asigurat, aprobate prin Ordinul presedintelui CNAS nr. 581/2015, modalitatea electronicã de verificare a calitãtii de asigurat se face prin introducerea de cãtre furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesitã servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale în câmpul CNP din aplicatia instalatã pe site-ul CNAS la adresa (…) iar în cazul în care persoana care necesitã servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, cu exceptia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogãrii aplicatiei mentionate mai sus, apare neasiguratã, aceasta va face dovada calitãtii de asigurat cu adeverinta de asigurat. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat persoana se adreseazã casei de asigurãri de sãnãtate la care aceasta este luatã în evidentã, prezentând documentele necesare dovedirii calitãtii de asigurat”, mai aratã cei de la Ministerul Sãnãtãtii. Cei de la minister vin si cu precizãri pentru persoanele care suferã de anumite dizabilitãti.

“Potrivit art. 12, alin 4 din actul normativ mai sus mentionat, persoanele care se aflã în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurãri, eliberarea adeverintelor se face prin corespondentã. Potrivit art. 297, alin 1, lit. e) din legea nr. 95/2006, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare, din Consiliul de Administratie al CAS Hunedoara fac parte doi reprezentanti desemnati de Consiliul Judetean al Persoanelor Vârstnice Hunedoara”, mai subliniazã cei de la Ministerul Sãnãtãtii. Astfel, bolnavii nu sunt o prioritate pentru minister.

Monika BACIU

6 comentarii la „Bãtrânii bolnavi, îngropati de birocratie

 • 5 aprilie 2017 la 09:04
  Permalink

  Sa s****i pula cu casa voastra de asigurari, platim atatia bani si mai stam si la cozi infernale !

 • 5 aprilie 2017 la 09:19
  Permalink

  Asta e rezultatul lipsei de respect pentru om, a tuturor guvernantilor care s-au perindat dupa 89,…..Rezultatul munci lor se vede si prin faptul ca Romania ,nu mai are forta de munca ,iar asta se va rasfringe in final si asupra celor care au creat aceasta stare Am ajuns in situatia de a-mi fi rusine ca traiesc in Romania …….

 • 5 aprilie 2017 la 10:37
  Permalink

  Sunt tot eu Gigel, am revenit ca sa imi bag p**a in casa voastra de asigurari, UNDE ESTE DOMNUL IOHANNIS ?

 • 5 aprilie 2017 la 10:48
  Permalink

  Oh sper sa va biciuiasca soarta ?i pe voi,cu tot cu casa voastr? de asigur?ri,la fel cum î?i biciuie dracu sclavii! Haite de lesinati care va crede?i cu nasul pe sus ca sunte?i în nu ?tiu ce func?ie! Extraordinar. ?i eu am o func?ie mi?to,?ef de vidanjare,asa ca preg?ti?i-v? sa va trezi?i în sediu cu cacat administrat din toate cururile din aceasta minunata vale! No mercy,bulangiilor!

 • 5 aprilie 2017 la 10:51
  Permalink

  Runegatori de bote!

 • 5 aprilie 2017 la 10:53
  Permalink

  DIN NOU GIGEL PENTRU VOI, VA ROG PRELUATI LEGATURA, SA VA F*T IN CUR DE POPANDAI CE SUNTETI CU CASA DE ASIGURARI, SA IMI BELITI VOI MIE CARICIOIUL !

Comentariile sunt închise.