Municipalitatea Vulcan a obtinut finantarea necesarã pentru a reabilita douã blocuri si a le transforma în locuinte sociale.  Contractul de finantare a fost semnat de  primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, iar edilul spune cã proiectul este o continuare a investitiei începutã în 2016 pentru Cãminul C. ”Prin noul contract de finantare sunt asigurate sumele pentru anul 2017, în vederea refunctionalizãrii cãminelor C2 si C3. În cursul acestei luni se va derula procedura de achizitie de lucrãri conform legislatiei în vigoare privind achizitiile publice si urmeazã semnarea contractului de lucrãri pentru trecerea la executarea investitiei”, explicã edilul. Valoarea totalã a investitiei conform  contractului de finantare este de 16.422.108,29lei, iar suma alocatã pentru 2017 este de 3.175.000 lei, din bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAP FE).

Maximilian Gânju