Bani de liceu pentru elevii hunedoreni

 

Ministerul Educatiei Nationale a semnat douã contracte de finantare din fonduri europene, în valoare totalã de 114 milioane euro.  Contractul aferent programului „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite sustinerea si continuarea acestui program si va  acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru perioada anilor scolari 2015-2019 pentru acest tip de sprijin.
Astfel, începând cu acest an scolar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi, lunar, pe întreaga duratã a cursurilor, în situatia respectãrii tuturor conditiilor legale  prevãzute, suma de 250 lei/lunar, fatã de 180 lei/lunar, suma primitã anterior majorãrii.
De asemenea,  valoarea plafonului maxim de acordare a bursei a fost indexatã de la 150 la 500 lei/membru de familie, urmare a corelãrii acestui plafon la  situatia economicã actualã (salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar). În ceea ce priveste contractul de finantare semnat între Centrul National pentru Dezvoltarea Învãtãmântului Profesional si Tehnic si Ministerul Fondurilor Europene pentru Programul „Bursa  profesionalã”, acesta are o valoare de 83 milioane euro. Banii vor acoperi cheltuielile realizate de statul român în cadrul  programului „Bursa Profesionalã” pentru perioada anilor scolari 2015-2018 si vor asigura continuarea acestuia în anii urmãtori, în limita alocãrii financiare estimate din Programul Operational Capital Uman, prin care sunt derulate ambele proiecte. Prin „Bursa profesionalã”, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învãtãmântul  profesional, inclusiv învãtãmântul dual,  vor fi stimulati sã-si continue studiile cu burse acordate din  fonduri europene, 20% dintre elevi provenind din mediul rural. Bursa acordatã în acest program,  în valoare de 200 lei, se plãteste tuturor elevilor, indiferent de veniturile pãrintilor lor, dar în anumite conditii de frecventã mentionate în art. 7 din HG 1062 din 30 octombrie 2012 sau în art. 7 din HG 951/2017, fiind  o modalitate de a  promova în mod direct participarea la  programe de educatie si formare profesionalã initialã. Ministrul Rovana Plumb a declarat cã „o prioritate a Guvernului României este de a investi, prin Fondul Social European, cu precãdere în mãsuri dedicate reducerii abandonului scolar, dezvoltãrii  învãtãmântului  profesional si de a asigura corelarea  ofertelor educationale cu nevoile actuale ale pietei muncii”.