Bacalaureatul de toamnã, dezastru pe linie

 

Rezultatele înainte de contestatii ale sesiunii de bacalaureat din toamnã acestui an aratã clar cã elevii care au pierdut prima sansã, nu au fructificat-o nici pe a doua.  În plus, numãrul extrem de mare de neprezentati la aceastã etapã a examenului maturitãtii denotã lipsa clarã de interes a  absolventilor, care nu vor diploma pe care  sistemul încearcã sã le-o îndese pe gât.
Mai exact, cel mai bun liceu din Valea Jiului a avut doi elevi care nu au promovat în prima sesiune, pentru prima datã dupã multi ani în care aceastã scoalã avea promovabilitate 100%. În tot acest timp, sesiunea a doua a fost promovatã de un singur candidat.  Media cu care acesta  a fost declarat admis a fost 6,3, una consideratã extrem de micã pentru nivelul liceului.  Colegiul Economic Hermes a avut un numãr-record de respinsi în acest an. Cei care s-au prezentat, însã, nu au avut mari sanse în etapa a doua a bacalaureatului de toamnã.  Statisticile aratã cã  81 de  candidati s-au înscris la examen si   11 dintre ei au renuntat sã se mai prezinte la  examen. Respinsi   sunt 56, iar  media  maximã cu care au  promovat acest examen a fost de numai 6.51.
La Colegiul National de Informaticã Carmen Sylva din Petrosani s-au înscris 43 de candidati, 6 sunt  neprezentati, iar 14 au reusit sã promoveze doar.  Media cea mai mare a fost 7.46.
În Petrila, la Colegiul Constantin Brâncusi, s-au înscris 47 de candidati, dar 12 dintre ei sunt neprezentati, doar 7 fiind admisi.  Si aici media maximã a fost micã, respectiv 6.88.
Cel mai mare dezastru s-a înregistrat si în varã la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, unde doar doi candidati au promovat în prima etapã.
Cea de a doua  a fost la fel de greu de promovat. Din cei 49 de candidati  înscrisi, 23 nu s-au mai prezentat si doar 2 au reusit. Media maximã a fost 6.33.
La Colegiul  Mihai Viteazul Vulcan au fost 49 de candidati  înscrisi, 10 neprezentati si tot 10 reusiti. Media maximã a fost ceva mai mare aici, respectiv, 8.23.
Si la Colegiul Retezat Uricani 13 elevi s-au înscris, însã 4 nu s-au mai prezentat si doar 2 au fost adimisi, media maximã fiind de  6.93.
Diana Mitrache