Avizul întârzie pentru Petrila

9Sperantele ortacilor de la Petrila de a-si continua activitatea pânã în 2018 si nu pânã la finele lui 2015 cum este prevãzut în programul de închidere, ar putea fi nãruite de Comisia Europeanã. Conducerea Societãtii Nationale de Închideri Mine a întocmit un plan de continuare a activitãtii exploatãrii miniere din estul Vãii Jiului si dupã data preconizatã pentru închiderea minei, parlamentarii din Valea Jiului si chiar Guvernul României au sustinut proiectul, însã totul se decide la Bruxelles. Cea mai mare problemã este însã întârzierea verdictului Comisiei Europene, pentru cã în trei sau patru luni de zile degeaba va veni un rãspuns favorabil atrage atentia, Radu Sorin, reprezentant al Consiliului de Administratie al … mai departe