Autoritățile locale de la Uricani au atribuit contractul pentru dotarea și reabilitarea Liceului Tehnologic Retezat

A dministrația locală de la Uricani are în vedere implementarea unui proiect cu finanțare europeană pentru creșterea nivelului de educație.

Contractul de execuție lucrări aferente proiectului ,,REABILITARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT, URICANI – ATELIER SCOLAR” a fost atribuit societății BRT Trust la valoarea de 2.191.034 lei.
”Este necesară reabilitarea atelierului școlar din cadrul Liceului Tehnologic Retezat deoarece clădirea este afectată de igrasie, sunt vizibile efecte ale cedării terenului de fundare, tâmplăria interioară nu este uniformă în tot atelierul, ușile din lemn prezintă degradări, elementele șarpantei au fost afectate de infiltrații de apă în proporție de 80%. De asemenea este necesară dotarea cu echipament didactic deoarece în prezent lipsește mobilierul și echipamentele didactice necesare pentru desfășurarea în condiții normale a orelor de curs, cu respectarea normelor naționale și internaționale în educație. Crearea și funcționarea atelierului pentru cele două specializări, respectiv turism și tâmplărie, ar crește șansele tinerilor din orașul Uricani în obținerea unei calificări accesibila zonei în care ne aflăm, orașul Uricani fiind încadrat într-o zonă cu potențial turistic ridicat în care industria prelucrării lemnului este o ocupație de bază pentru localnici”, arată documentul.
Realizarea acestui obiectiv ar fi unul cu un important impact social pentru orașul Uricani. Construcția existentă are trei corpuri alipite, în suprafață totală construită de 529 m2, utilizată ca atelier școlar, realizată, în anul 1970.
Realizarea obiectivului de investiții Reabilitare și dotare cu echipament didactic Liceul Tehnologic Retezat Uricani – Atelier Școlar în legătură cu care se solicită realizarea lucrărilor a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programul Operațional Regional 2014 -2020.
Cei 234 de elevi, din care 187 de elevi încadraţi în învăţământul liceal tehnologic şi 47 de elevi din cadrul învăţământului profesional şi tehnic, dar şi cadrele didactice şi personalul administrativ care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceului Tehnologic „Retezat” Uricani vor avea acces la servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. În acest sens, fosta clădire a popicăriei din Uricani (în care, după Revoluție, a mai funcționat și o discotecă) va cunoaște transformări profunde, pornind de la reabilitarea interioară (prin refacerea finisajelor la tavane şi pereţi, refacerea pardoselilor, înlocuirea întregii tâmplării interioare) și reabilitarea exterioară (prin termoizolarea cu vată minerala bazaltică, înlocuirea întregii tâmplării din lemn dezafectată cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant), până la înlocuirea acoperişului şi a învelitorii atelierului şcolar pentru adoptarea unui sistem eficient de colectare şi dirijare a apelor meteorice, înlocuirea planşeului din lemn, realizarea de instalaţii electrice, sanitare şi termice, precum şi instalarea de sisteme de supraveghere video.
Monika BACIU