Sute  de mii de pensionari din întreaga tarã au murit în timp ce asteptau cã promisiunile electorale sã fie onorate. S-au modificat legi, s-a spus cã pensiile vor fi recalculate, însã multi dintre pensionarii care au lucrat în grupele speciale de muncã nu au mai apucat acele zile.
Potrivit unei statistici a Ministerului Muncii, în perioada 2014-2018, aproape un milion de pensionari au decedat.
Mai precis, numãrul pensionarilor care si-au pierdut viata în decursul celor patru ani a fost de 907.023.  La nivelul judetului Hunedoara sunt 10.516 pensionari care fac parte din categoria dosarelor eligibile conform Legii nr. 192/2015 (art. 169^1) pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice. La nivel national în aceleasi conditii ale legii se încadrau 63.530 de pensionari, cei mai multi fiind în judetul Hunedoara, cândva un judet puternic industrializat.
O altã categorie de pensionari este cea inclusã în prevederile Legii nr. 221/2018 (art 169^2) pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La data de 1 octombrie 2018, un numãr de 7.531 pensionari hunedoreni erau inclusi în aceastã categorie.
Potrivit Ministerului Muncii, „recalcularea mentionatã se efectueazã din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018, drepturile de pensie recalculate cuvenindu-se de la data de 1 octombrie 2018”. Numai cã recalculãrile încã nu au început. Existã si o scuzã. “Casa Nationalã de Pensii Publice a încheiat procedura de atribuire si a încheiat formele contractuale cu ofertantul câstigãtor, în baza Acordului – cadru, se va încheia un contract subsecvent care va avea ca obiect implementarea prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Trebuie subliniat faptul cã, indiferent de data emiterii deciziei, drepturile de pensie restante, cuvenite în urma recalculãrii, vor fi achitate retroactive, astfel încât eventualele întârzieri în solutionarea cererilor nu vor avea efecte de naturã pecuniarã asupra beneficiarilor”, mentioneazã Ministerul.
Monika BACIU