Au ascuns, din lasitate, o solutie pentru cei condamnati la sãrãcie în Valea Jiului?!

Pentru ascunderea prin omisiunea informãrii populatiei, parlamentarii hunedoreni, dar mai ales cei din Valea Jiului pot fi acuzati de rea intentie, de nepãsare si lasitate, dacã motivatia este adevãratã – teama de a fi învinuiti cã vor goli Valea. Este vorba de modificarea Legii 76/2002 printr-o OUG, care acordã sume importante de bani cetãtenilor care îsi gãsesc un loc de muncã mai departe de 50 km de casã – prime de relocare, plata chiriei pe un an, diurne pentru navetisti etc. Actul normativ a intrat în vigoare din septembrie 2016.

În anul 2016, au fost multe firme de productie componente auto care au strãbãtut cu insistentã localitãtile Vãii Jiului pentru a recruta fortã de muncã. Cotidianul nostru, Cronica Vãii Jiului, a relatat pe larg cauzele pentru care somerii si cei care au iesit din platã nu acceptau locurile de muncã oferite în alte localitãti. Oamenii îsi fãcuserã calcule cât ar costa chiria si utilitãtile, în localitatea unde agentul economic îsi desfãsura activitatea, si nu le-a iesit deloc bine socoteala. Ca urmare, nu au acceptat ofertele de muncã aflate departe de casã.

Asa s-a accentuat în Valea Jiului somajul, sãrãcia ajutate din plin de închiderea sau restrângerea activitãtii unor unitãti miniere.

Vãzând declaratiile actualului guvern de alocare de la buget a unor sume care vin în sprijinul somerilor, a celor fãrã loc de muncã si care nu pot scãpa de acest „statut” pentru cã erau blocati de lipsa resurselor, am cãutat actele normative în baza cãrora pot fi sprijiniti sã-si gãseascã o cale…

Am aflat cã din septembrie 2016 lucrurile s-au schimbat, iar acesti oameni ai Vãii Jiului puteau fi ajutati, dar nici un parlamentar nu le-a comunicat, nu le-a explicat cã beneficiazã de bani frumosi pentru a se putea angaja în alte localitãti.

Pe surse am aflat si motivul pentru care acestia au tãcut mâlc, ascuzând astfel o posibilã solutie a celor care si-au gãsit loc de muncã, dar nu si-l permiteau din cauza lipsei banilor. Motivul este aiuritor! Parlamentarii hunedoreni s-au temut cã vor fi acuzati cã „devalizeazã” zona, sau zone ale judetului, cã ar putea declansa un exod masiv al populatiei, dacã ar fi actionat astfel încât informatia sã ajungã la oameni, dacã le-ar fi explicat de beneficiile legii care îi ajuta sã scape de sãrãcie…

„Am lucrat personal la proiectul Ordonantei de Urgentã a Guvernului care completeazã Legea 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, care a fost adoptatã în septembrie 2016 de Parlament si care cuprinde ajutoare importante pentru mobilitatea fortei de muncã, pentru îmbunãtãtirea situatiei sociale. Ideea a pornit din Valea Jiului, atunci când s-a nãscut proiectul-pilot în care a fost cuprinsã si zona Rosia Montanã, si zone mãrginase din Moldova, pe lângã Valea Jiului. E vorba de sume de bani acordate pentru relocare, plata chiriei pe un an de zile si multe altele. De ce nu s-a popularizat în plan local acestã lege modificatã, nu stiu. Stiu doar cã de la Guvern, la vremea respectivã s-a emis un comunicat care a fost dat presei” – a declarat Gabriel Lungu, fost secretar de stat la Ministerul Muncii.

4-1

Printre multe alte sume pentru situatii specifice, OUG a stabilit: “(…)

– acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabilã somerilor înregistrati care nu beneficiazã de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã de cel putin 3 luni. Prima de activare nu se cumuleazã cu prima de încadrare si prima de instalare, prevãzute deart.731 alin.(1), respectiv la art. 75.

– schimbarea cuantumului si modalitãtii de acordare a primei de încadrare – cuantumul primei se calculeazã la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numãrul de zile în care persoanele în cauzã desfãsoarã efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeazã încadrarea în muncã. Aceastã primã de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadã de 12 luni, somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã care se încadreazã, potrivit legii, într-o localitate situatã la o distantã mai mare de 15 km de localitatea în care îsi au domiciliul stabil sau resedinta;

– schimbarea cuantumului si modalitãtii de acordare a primei de instalare – aceasta se acordã persoanelor înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã care se încadreazã în muncã, potrivit legii, într-o altã localitate situatã la o distantã mai mare de 50 km fatã de localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, îsi schimbã domiciliul sau îsi stabilesc resedinta în localitatea respectivã sau în localitãtile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordã în cuantum diferentiat:

  1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si care se încadreazã în muncã, potrivit legii, într-o altã localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbã domiciliul;
  2. b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însotite de membrii familiei care îsi schimbã domiciliul;
  3. c) în cazul în care ambii soti îndeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celãlalt va primi o primã de instalare în cuantum de 3.500 lei; (…)”

Si un singur criteriu dacã ar fi îndeplinit, cetãtenii care si-au gãsit de lucru în alte orase tot beneficiau de sume importante care sã-i ajute. Mai mult, scopul acestui act normative a fost:  “Pentru a preveni depopularea zonelor cu grad înalt de sãrãcie prevãzute în Planul National de Mobilitate, pachetul de mobilitate încurajeazã investitorii din zonele respective sã-si atragã personal calificat si din alte zone”.

Deci, ascunderea prin omisiunea informãrii populatiei, parlamentarii hunedoreni, dar mai ales cei din Valea Jiului pot fi acuzati de rea intentie, de nepãsare si lasitate, dacã motivatia este adevãratã – teama de a fi acuzati cã vor goli Valea.

Partea bunã este faptul cã actuala guvernare a cuprins în bugetul 2017 aceste beneficii ale Legii 76/2002, modificatã în septembrie 2016.

Ileana Firtulescu